история на ОУ
патрон на училището
вестници на училището
фотоалбум на училището
химн на училището
Сайт на първи клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОУ „Проф. Иван Батаклиев” новата учебна 2014/2015 година бе тържествено открита от директора на училището Даниела Кемчева. Поздравления към ученици, учители и родители отправиха началникът на РИО – Пазарджик – Валентина Кайтазова, секретарят на Община Пазарджик – Румен Кожухаров.
Цветана Чочева – PR на РИОСВ откри седмицата на мобилността.

Снимки

На вниманието на всички ученици и родители.
До 19.09.2014г. всички ученици да представят на класните си ръководители талон за проведени профилактични прегледи с нанесени имунизации и реимунизации.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на готови закуски и/или плодове, плод/зеленчук и топъл обяд за учениците от ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик

Списъци на 1клас
1а клас 1б клас

Списъци на 5 клас
5а клас 5б клас 5в клас 5г клас 5д клас

Първа смяна - 1клас, 5 клас, 6 клас, ПИГ- 2 клас, ПИГ- 3 клас,
ПИГ- 4 клас
Втора смяна - 2 клас, 3 клас, 4 клас, 7 клас, ПИГ- 1 клас

Дневен режим - начален етап
Дневен режим - прогимназия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ