Съобщение за поверителност на личните данни

Грамоти на учители и ученици от учебната 2018/2019г.
постижения на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"

Електронна система Феникс
Електронна система Феникс за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.

 

 

 

 

 


 

Free web counter

ГРАФИЦИ - 1 срок - 2017/ 2018г.

Дневен режим

Седмично разписание

График за контролни и класни

График за допълнителната работа

График за провеждане занятията в групите за целодневно обучение - 1,2 и 3 клас

График за провеждане на часовете по СИП

Национално външно оценяване за учениците от 4, 7 клас

График за учебното време - ваканции и неучебни дни

График за провеждане на ДЧ на класния ръководител

График за приемното време на преподавателите - четвърта седмица от месеца

График за провеждане на спортните дейности

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com