Електронна система Школо за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.

Грамоти на учители и ученици от учебната 2020/2021г.
постижения на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"

 

 

 

 

  

КОНТАКТИ

Ръководство на ОУ"Професор Иван Батаклиев" гр. Пазарджик:

Заместник директор и канцелария: тел: 034/ 44-56-36

Е-mail:
school@batakliev.org

info-1301717@edu.mon.bg

Адрес: 4400 , гр. Пазарджик, ул. " Константин Величков " 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com