Електронна система Школо за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.

Грамоти на учители и ученици от учебната 2020/2021г.
постижения на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"

 

 

 

 

  

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Информация за преместване на ученици в държавните и в общинските училища. Прием на ученици в I и V клас.

Информация за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Информация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелство за основно образование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com