ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РАБОТА - 2018/2019г.

График за допълнителната работа в начален етап- 2 срок

График за допълнителната работа в прогимназиален етап- 2 срок

График за провеждане на ДЧ на ЦДО - 2 срок

График за консултации по учебни предмети, включени в самоподготовката на учениците от ЦДО 1-4 клас - 2 срок

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com