ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА В ПИГ - 2016/2017г.

График за провеждане занятията в групата за целодневно обучение - 1 клас

График за провеждане занятията в групата за целодневно обучение - 2 клас

График за провеждане занятията в групата за целодневно обучение - 3 клас

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com