ПРОЕКТИ

През учебната 2021 – 2022 г. ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ реализира успешно проект „Нашите емоции – вратите, които отваряме и затваряме всеки ден“ към ЕП Еразъм+. През м. март петима членове на педагогическия екип от различни целеви групи участваха в обучение „ Емоционална интелигентност: идентифициране, овладяване и управление на емоциите“ в гр. Барселона, Испания. Голяма част от темите на обучението бяха свързани с развиването на личностните качества на учениците и учителите – емоционалната осъзнатост и способността за контрол и управление на емоциите, умения за работа в екип, комуникативност,  инициативност, адаптивност, лидерство. След обучението участниците задълбочиха своите  познания и умения, свързани със SEL в класната стая, като слушане и говорене по начини, които разрешават конфликтите, вместо да ги ескалират. Усвоиха практически модели за развитие на EI при подрастващите и прилагане на EI умения в училище, у дома и в заобикалящата среда. Участниците в проекта мултиплицираха придобития опит чрез добри практики и мултидисциплинарни уроци, провеждане на вътрешна квалификация на колектива и участие в заключителен форум с представители на РУО и училища от София, Варна и Габрово.
Презентация
Снимки

Проект "Да създадеш лидер - предизвикателство и страст" Лимасол, Кипър 2019г. Европейска програма  Еразъм + КД1
През учебната 2019/2020 г. ОУ „Професор Ив. Батаклиев“ успешно реализира проект „ Да създадеш лидер – предизвикателство и страст“ в рамките на Европейска програма Еразъм + КД1. През м. септември 2019г. петима  педагогически специалисти от училище се обучаваха в гр. Лимасол, Кипър, а след това мултиплицираха опита сред своите колеги. Целта на проекта беше да се повиши  квалификацията и мотивацията за иновативно преподаване на учителите и педагогическите специалисти.  Да се провокира самостоятелно и критично мислене в класната стая, да се стимулира творчеството, изявата на лидерски качества в подкрепяща позитивна среда. След приключване на мобилността участниците проведоха две добри практики и поради въвеждането на извънредно положение в страната продължиха дейностите с деца и родители в онлайн среда.
Презентация
Видео

Призмите и пирамидите около нас -проект по математика в VIА, Б и В клас с г-жа Юлия Мичева.
Снимки

През настоящата 2018/2019 година в ОУ „Проф.Ив.Батаклиев“ продължава реализирането на проект „Бъдещето е в училище“ по Европейска програма Еразъм + КД2 с партньори Италия, Испания и Турция. През периода 4.12 – 8.12.2018 г. четирима ученици от VІІ клас, местният координатор и учител по английски език Мария Бонова и педагогическият съветник Жасмина Хаджийска посетиха град Чeнто и Болоня в Италия и присъстваха на третата обучителна среща в CORPORENO SCHOOL гр.Ченто. На срещата педагогическите специалисти проведоха добри практики в класове и презентираха училището, града и държавата ни с кратък филм. Учениците работиха заедно в лаборатория за роботика и компютърни технологии. Заедно с италианските си връстници създадоха компютърни модели за 3D принтер, усъвършенстваха уменията си за работа с микробит и други иновационни програми. Участниците работиха в различни ателиета / workshops/, където проявиха творчество, активност и въображение. Основен акцент в дейностите беше търсенето на креативен и оригинален начин за решение на казус, развиване на паметта, мисленето и вниманието на участниците, подобряване на уменията им за общуване на чужд език и успешно реализиране в социалната среда.
През м. февруари ще реализираме поредната мобилност от проекта в гр. Чанаккале, Турция с участието на 6 ученици от училище.
Снимки

От 2017 до 2019 год. ОУ „Проф. Ив. Батаклиев” гр. Пазарджик ще реализира проект „The Future is at School” по Европейска програма ЕРАЗЪМ+ КД2. Целта на проекта е да превърне училището в желано място за учениците, в което те учат, общуват и се забавляват заедно. По време на различните мобилности участниците ще имат възможност да развиват своята креативност, творческо мислене, ще усъвършенстват  уменията си  за работа в екип и създаване на подкрепяща среда. Чрез включване в извънкласни дейности ние се надяваме  да  намалим проявите на агресивно поведение,  да се даде възможност за изява  на децата в риск, от различни етноси  и деца с нисък социален статус. Партньори в настоящия проект са Испания, Италия и Турция.

От 3.ХІІ до 8.ХІІ нашето училище  беше  домакин на първата мобилност от проекта. Посрещнахме  гости от Испания, Турция и Италия, в това число 19 ученика от гр. Ченто, Италия. Учениците заедно    изработиха сурвачки, новогодишни картички, рисуваха върху  стъкло, правиха украшения с необработена вълна по стара традиция в Етнографския музей. По време на своята визита нашите гости посетиха църквата „Св. Богородица”, парк „Острова“ Природонаучният музей в Пловдив, Археологически комплекс "Небет тепе" и Тракийското селище, Античният театър на Филипопол, Бачковския манастир,  и др.

От 11 до 15. 02.2018г. екип от наши преподаватели реализира втората мобилност от проекта като присъства на транснационална среща на страните участнички в гр. Ченто, Италия.
Видео от посещението

ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ със статут на иновативно училище от учебната 2017/2018 година
ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ е одобрено от МОН за иновативно от учебната 2017/2018 г. Иновацията ще обхване през първата година две паралелки от І клас и две паралелки от V клас.
Целта на проекта е създаване на позитивна среда за обучение, която да дава възможност учениците да усвоят житейски умения, да се учат от грешките си, да не се чувстват потиснати при евентуален провал, да свикват да работят един с друг, защото екипността е ключова за успеха на училищната общност. За постигане на целта ще заложим основно на иновативни методи на преподаване и интерактивна образователна среда.
. . .

Проект "Заедно ще успеем" по Европейска програма ЕРАЗЪМ+ КД1

Презентация
Снимки
Видео

През учебната 2016/2017 г. ОУ "Проф.Ив.Батаклиев" спечели и успешно реализира Проект "Заедно ще успеем" по Европейска програма ЕРАЗЪМ+ КД1. Основната цел на проекта беше да се запознаем с финландската образователна система - една от водещите в света през последното деситилетие  и да приложим усвоените иновативни практики в нашето училище. Обучението се проведе в гр. Йоенсуу от 18 до 22.02.2017 г. и в него се включиха четирима представители на училището: Даниела Кемчева - директор, Жасмина Хаджийска - педагогически съветник, Мария Бонова - преподавател по английски език, Елисавета Ягодина - начален учител. Участниците се запознаха с принципите на финландската образователна система, усвоиха съвременни и ефективни методи на преподаване, осигуряващи гъвкаво обучение, трайност на знанията, стимулиране на мисленето, генериране и обмяна на идеи. Участваха в успешни европейски практики за екипна дейност и преодоляване на бариерите в общуването, усвоиха нови работещи методи за управление и контрол на училищната общност, ползотворни и подкрепящи отношения между ръководство - учители - родители.
            Придобития опит участниците мултиплицираха чрез провежането на добри практики в училище, тематичен съвет, участие в конференции и различни образователни форуми. В резултат на прилагането на новите преподавателски методи, училището ни е обявено за иновативно от Министерството на образованието и науката, което предвижда въвеждането на проектно-базирано обучение. В следствие на осъществените контакти ОУ "Проф.Ив.Батаклиев" спечели два нови Европейски проекта по Европейска програма ЕРАЗЪМ+ КД2 като партньор, в които ще бъдат включени ученици от училището, и които ще се реализират в следващите две години.

Easy CSS Menu by Css3Menu.com