ПРОЕКТИ

ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ със статут на иновативно училище от учебната 2017/2018 година
ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ е одобрено от МОН за иновативно от учебната 2017/2018 г. Иновацията ще обхване през първата година две паралелки от І клас и две паралелки от V клас.
Целта на проекта е създаване на позитивна среда за обучение, която да дава възможност учениците да усвоят житейски умения, да се учат от грешките си, да не се чувстват потиснати при евентуален провал, да свикват да работят един с друг, защото екипността е ключова за успеха на училищната общност. За постигане на целта ще заложим основно на иновативни методи на преподаване и интерактивна образователна среда.
. . .

Проект "Заедно ще успеем" по Европейска програма ЕРАЗЪМ+ КД1

Презентация
Снимки
Видео

През учебната 2016/2017 г. ОУ "Проф.Ив.Батаклиев" спечели и успешно реализира Проект "Заедно ще успеем" по Европейска програма ЕРАЗЪМ+ КД1. Основната цел на проекта беше да се запознаем с финландската образователна система - една от водещите в света през последното деситилетие  и да приложим усвоените иновативни практики в нашето училище. Обучението се проведе в гр. Йоенсуу от 18 до 22.02.2017 г. и в него се включиха четирима представители на училището: Даниела Кемчева - директор, Жасмина Хаджийска - педагогически съветник, Мария Бонова - преподавател по английски език, Елисавета Ягодина - начален учител. Участниците се запознаха с принципите на финландската образователна система, усвоиха съвременни и ефективни методи на преподаване, осигуряващи гъвкаво обучение, трайност на знанията, стимулиране на мисленето, генериране и обмяна на идеи. Участваха в успешни европейски практики за екипна дейност и преодоляване на бариерите в общуването, усвоиха нови работещи методи за управление и контрол на училищната общност, ползотворни и подкрепящи отношения между ръководство - учители - родители.
            Придобития опит участниците мултиплицираха чрез провежането на добри практики в училище, тематичен съвет, участие в конференции и различни образователни форуми. В резултат на прилагането на новите преподавателски методи, училището ни е обявено за иновативно от Министерството на образованието и науката, което предвижда въвеждането на проектно-базирано обучение. В следствие на осъществените контакти ОУ "Проф.Ив.Батаклиев" спечели два нови Европейски проекта по Европейска програма ЕРАЗЪМ+ КД2 като партньор, в които ще бъдат включени ученици от училището, и които ще се реализират в следващите две години.

Easy CSS Menu by Css3Menu.com