БЮДЖЕТ

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2024г.

Бюджет 2024г.

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2023г.

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2023г.

Бюджет 30.09.2023 г.

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2022г.

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2022г.

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2022г.

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2022г.

Бюджет 2022 г.

О Б Я С Н ИТ Е Л Н А      З А П И С К А
КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ – ГР. ПАЗАРДЖИК 2022 г.

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2021г.

Справка за  изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2021 г.

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2021г.

Бюджет 2021 г.

О Б Я С Н ИТ Е Л Н А      З А П И С К А
КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ – ГР. ПАЗАРДЖИК 2021 г.

Бюджет 2020г.

Обяснителна записка към проекта на Бюджет на ОУ "Проф. Иван Батаклиев" - гр. Пазарджик 2020г.

Бюджет за 2019г. на ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик

Бюджет 2019г.

Обяснителна записка към проекта на Бюджет на ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за 2019г.

Бюджет 2018

Обяснителна записка към проекта на бюджет на ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик

Бюджет 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com