Отчет по чл.15а, ал.2 от ЗДОИ

Отчет по чл.15а, ал.2 от ЗДОИ за 2019 г.

Отчет по чл.15а, ал.2 от ЗДОИ за 2020 г.

Отчет по чл.15а, ал.2 от ЗДОИ за 2021 г.

Отчет по чл.15а, ал.2 от ЗДОИ за 2022 г.

Отчет по чл.15а, ал.2 от ЗДОИ за 2023 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com