ПРИЕМ

Списък учениците в І а клас за учебната 2021-2022 година
Списък учениците в І б клас за учебната 2021-2022 година

Уважаеми родители, поради факта, че удостоверенията на завършващите ІV клас ученици тази уч. година ще бъдат раздавани в срок до 07.07. и във връзка с осъществяване приема в МГ в периода 07.07. - 09.07., информация за реализиране на приема в V кл. за нашето училище ще получите на 09.07. на електронната ни страница.

Списък
на приетите ученици в първи клас за учебната 2021/ 2022 година

Критерии за прием на учениците в 1 клас за учебната 2021/2022г.
Заявление за прием в 1 клас
Критерии за прием на учениците в 5 клас за учебната 2021/2022г.
Заявление за прием в 5 клас

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приети ученици в V клас за учебната 2018/2019 година на І-ви етап на класиране

Приети ученици в първи клас за учебната 2018/2019г.

Критерии за прием на ученици в пети клас за учебната 2018/2019г.
График на дейностите по приемането на учениците след завършен четвърти клас

Прием след седми клас за учебната 2018/ 2019г.
График по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018/ 2019година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com