ПРИЕМ

Училищен план-прием за 1ви и 5ти клас за учебната 2018/2019 година.

Критерии за прием на ученици в първи клас и график за дейностите по приема за учебната 2018/2019г. 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com