ПРИЕМ

Списък на приетите ученици в V клас за учебната 2024/ 2025 година

Списък на приетите ученици в І клас за учебната 2024-2025 г.

ПРИЕМ СЛЕД 7ми КЛАС - 2024г.

Заповед за училищен план-прием за учебната 2024/25г.

Ред и критерии за прием на учениците в първи клас за учебната 2024/25г.

График на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2024/25г.

Заявление за прием в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Подаването на заявления за прием на ученици в първи клас в ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“, гр. Пазарджик се осъществява по електронната поща school@batakliev.org  или на място в училището
- в срок до 05.06.2024г.

Заповед за училищен план-прием в пети клас за учебната 2024/25г.

Заявление за прием в пети клас

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com