ПРИЕМ

Приети ученици в V клас за учебната 2018/2019 година на І-ви етап на класиране

Приети ученици в първи клас за учебната 2018/2019г.

Критерии за прием на ученици в пети клас за учебната 2018/2019г.
График на дейностите по приемането на учениците след завършен четвърти клас

Прием след седми клас за учебната 2018/ 2019г.
График по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018/ 2019година

Заповед - прием 5 клас

Училищен план-прием за 1ви и 5ти клас за учебната 2018/2019 година.

Критерии за прием на ученици в първи клас и график за дейностите по приема за учебната 2018/2019г.

 


 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com