ПРИЕМ

Списък на приетите ученици в пети клас за учебна 2017/2018 година

Заповед: Училищен план-прием за учебната 2017/2018г.

Списък на приетите ученици в първи клас за учебна 2017/2018 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛАС

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com