МАТЕМАТИКА

Проектна дейност по математика с ученици от 7А, Б, В клас на тема "Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30" с преподавател Юлия Мичева.

Пътешествие в страната на числата или
Общи задачи от темата „Делимост“
На 9. 03. 2016 г. в VВ,Г клас се проведе вътрешноучилищна практика по математика с преподавател Юлия Мичева. Заедно с Алиса от страната на чудесата петокласниците предприеха пътешествие в страната на естествените числа. Учениците се срещнаха със странни същества - простите, съставните числа и числото 1, разсъждаваха върху нравите им - признаците за делимост и преживяха невероятни приключения с решаването на задачите. Най-интересно беше приключението с квадратите и правоъгълника, в което петокласниците влязоха в ролята на изследователи и трябваше да открият колко правоъгълника могат да се направят от 12 еднакви квадрата и кой от тях има най-голяма обиколка.
Гостите -  Директора на училището  и учители, се забавляваха заедно с учениците в страната на числата.
„Учениците предпочитат да придобиват знания чрез практически дейности. А прилагането на изследователски подход, развива мисленето им и дава възможност да проявяват творчество“, сподели с гостите си г–жа Мичева.
Презентация
Снимки

Г-жа Мичева /главен учител/ и нейните възпитаници от 7 клас показаха как планината и алпинизмът могат да мотивират учениците да изучават трудните задачи по математика и да изкачват математически върхове. /2014г./

Презентации за еднакви триъгълници на 7а клас - 2012г.
Илияна Пильовакъм презентации
Ася Личева към презентации
Кристиян Димитров към презентации
Теодора Къева към презентации
Илиян Колчаков към презентации
Христо Попов към презентации
Михаела Велева към презентации

Обем на пирамида към презентации

Перпендикулярни и успоредни прави. към презентации

Повърхнина и обем на куб и паралелепипед. към презентации

Математически лабиринт. към презентации

Успоредник, ромб и трапец към презентации

Магически квадрат. към презентации

Куб.Елементи.Развивка. към презентации

Какво знаем за геометричните фигури. към презентации

Основни геометрични фигури. Разстояние между две точки.към презентации

Обикновени дроби. към презентации

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com