НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕСТОВЕ

Презентация за ОУ"Проф. Иван Батаклиев" - изготвена от Михаела Велева от 4а клас-2009г.

Природни забележителности на България - 4 клас - изготвил Любка Дачева

Културни забележителности на България- 3 клас- изготвил Таня Горчева

Как да помогнем на животните- ІІІ клас.

Изваждане от 12- І клас.

Културни забележителности на България- ІІІ клас.

Минало свършено време на глагола- ІІІ клас.

Пролетни празници. - изготвил Мария Минкова

Сегашно време на глаголите- ІІІ клас.

Как се редактира текст? - ІV клас

Мисловна карта. Тест- ІV клас

Задбалкански котловини - ІV клас

Годишен преговор - ІV клас

Тракийско- странджанска област - ІV клас

Тест по човек и природата за 4 клас. Раздел "Движение и енергия" - изготвил Таня Горчева

Тест по човек и природата за 4 клас - изготвил Любка Дачева

Тест за 4 клас по Човек и природа - изготвил Любка Дачева

Тест по човек и общество 4 клас - изготвил Любка Дачева

Тест по човек и общество 4 клас - изготвил Любка Дачева

Тест по човек и общество 4 клас - изготвил Любка Дачева

Тест за 4 клас по Човек и общество - изготвил Таня Горчева

Тест 4 клас - Организмите и тяхната среда на живот - изготвил Таня Горчева

Тест 4 клас - Български език - изготвил Таня Горчева

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com