ПАТРОН

Чрез тази презентация може да се запознаете подробно с живота и дейността на нашия патрон проф. Иван Батаклиев

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com