УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Отчет за приходите и разходите от дейността към 31.12.2023 г. стрелка

Протокол - 14.03.2023г. стрелка

Препис извлечение от Протокол №1 от заседание на Съвета на настоятелите при Сдружение Училищно настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик, проведено на 15.03.2023г. стрелка

Състав на Съвета  на настоятелите за периода м. март 2023 г. – м. март 2027 г.:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Боряна Чавдарова Дунгарова,
ЧЛЕНОВЕ
Надежда Георгиева Попова
Верка Димитрова Маратилова
Йорданка Томова Палешникова
Димитър Николов Станоев
Нина Иванова Христоскова
Сашка Костадинова Дикова

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА 2022 Г. стрелка

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА 2021 Г. стрелка

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА 2020 Г. стрелка

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА 2019 Г. стрелка

Устав на Училищното Настоятелство 2019г. стрелка

Протокол №1 - 18.03.2019г. стрелка

Финансов отчет на Сдружение Училищно настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за периода 2015 - 2018г. стрелка

Финансов отчет на сдружение Училищно Настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за
2011- 2014г. стрелка

Протокол - Училищно Настоятелство стрелка

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com