УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Устав на Училищното Настоятелство 2019г. стрелка

Финансов отчет на Сдружение Училищно настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за периода 2015 - 2018г. стрелка

Доклад за дейността на Сдружение Училищно Настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Позорджик 2018г. стрелка

Доклад за дейността на Сдружение Училищно Настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Позорджик 2017г. стрелка

Отчет за приходите и разходите от дейността за 2016 година.стрелка

Отчет за приходите и разходите на Сдружение УН "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик към 31.12.2015 г. стрелка

Финансов отчет на сдружение Училищно Настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за
2011- 2014г. стрелка

Протокол - Училищно Настоятелство стрелка

Съвет на настоятелите за следващите четири години:
Соня Гаджанова
Михаил Мерджанов
Екатерина Чолакова
Даниела Кемчева
Илиян Палев
Стоян Караиванов
Боряна Дунгарова
Любка Дачева
Аделина Симитчиева

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com