УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Отчет за приходите и разходите от дейността за 2016 година.стрелка

Отчет за приходите и разходите на Сдружение УН "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик към 31.12.2015 г. стрелка

Финансов отчет на сдружение Училищно Настоятелство "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за
2011- 2014г. стрелка

Устав на Училищното Настоятелство 2015г. стрелка

Протокол - Училищно Настоятелство стрелка

Съвет на настоятелите за следващите четири години:
Соня Гаджанова
Михаил Мерджанов
Екатерина Чолакова
Даниела Кемчева
Илиян Палев
Стоян Караиванов
Боряна Дунгарова
Любка Дачева
Аделина Симитчиева

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com