ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ

2023 - 2024

Посрещане на ученици и учители от Италия

1. Документ с програмата
2. Линк към Canva

Job shadowing

1. Документ с програмата
2. Линк към Canva
3. Отзвук в медиите

Обучителен курс

 

Посрещане на ученици и учители от Испания

 

Group mobility of school pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com