Документи

Протокол от проведено събрание за избор на нов обществен съвет към ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за периода месец ноември 2022г. - месец ноември 2025г.

Протокол №1- 30.11.2022г.
Протокол №2- 22.02.2023г.
Протокол №3- 21.03.2023г.
Протокол №4- 18.06.2023г.
Протокол №5- 05.09.2023г.
Протокол №6- 12.09.2023г.

Отчет за дейността на Обществения съвет при ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за учебната 2021/2022г.

Протокол №1- 24.09.2021г.
Протокол №2- 07.10.2021г.
Протокол №3- 25.01.2022г.
Протокол №4- 16.03.2022г.
Протокол №5- 20.04.2022г.
Протокол №6- 07.06.2022г.
Протокол №7- 05.07.2022г.
Протокол №8- 08.09.2022г.
Протокол №9- 22.11.2022г.

Отчет за дейността на Обществения съвет при ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за учебната 2020/ 2021г.

Протокол №1- 21.09.2020г.
Протокол №2- 26.10.2020г.
Протокол №3- 19.11.2020г.
Протокол №4- 25.01.2021г.
Протокол №5- 17.03.2021г.
Протокол №6- 20.05.2021г.
Протокол №7- 14.07.2021г.
Протокол №8- 07.09.2021г.

Отчет за дейността на Обществения съвeт при ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за учебната 2019/2020г.

Протокол №1- 05.12.2019г.
Протокол №2- 27.02.2020г.
Протокол №3- 27.03.2020г.
Протокол №4- 29.04.2020г.
Протокол №6- 03.09.2020г.

Протокол от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в обществения съвет към ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик - 04.12. 2019.

Отчет за дейността на Обществения съвет при ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за учебната 2018/2019 г.

Протокол №1- 17.10.2018г.
Протокол №2- 25.02.2019г.
Протокол №3- 25.03.2019г.
Протокол №4- 02.05.2019г.
Протокол №5- 10.07.2019г.
Протокол №6- 09.09.2019г.
Протокол №6- 23.10.2019г.

Отчет за дейността на Обществения съвет при ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за учебната 2017/2018 г.

Протокол №1- 13.11.2017г.
Протокол №2- 16.02.2018г.
Протокол №3- 15.03.2018г.
Протокол №4- 30.04.2018г.
Протокол №5- 01.08.2018г.
Протокол №6- 12.09.2018г.

Протокол №1- 23.11.2016г.
Протокол №2- 24.11.2016г.
Протокол №3 - 24.01.2017г.
Протокол №4 - 16.03.2017г.
Протокол №5 - 21.08.2017г.
Протокол №6 - 13.09.2017г.

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com