Документи

Протокол №1- 17.10.2018г.
Протокол №2- 25.02.2019г.
Протокол №3- 25.03.2019г.

Отчет за дейността на Обществения съвет при ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за учебната 2017/2018 г.

Протокол №1- 13.11.2017г.
Протокол №2- 16.02.2018г.
Протокол №3- 15.03.2018г.
Протокол №4- 30.04.2018г.
Протокол №5- 01.08.2018г.
Протокол №6- 12.09.2018г.

Протокол №1- 23.11.2016г.
Протокол №2- 24.11.2016г.
Протокол №3 - 24.01.2017г.
Протокол №4 - 16.03.2017г.
Протокол №5 - 21.08.2018г.
Протокол №6 - 13.09.2017г.

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com