Състав на Обществения съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мариана Димитрова

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Стефка Серафиева
  2. Мария Илиева
  3. Ася Спасова
  4. Катерина Ташева-Главчева
  5. Юлия Митева
  6. Гергана Табакова – представител на финансиращия орган

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ :

  1. Ани Павлова
  2. Фани Филипова
  3. Гергана Златанова
  4. Владислав Царков

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com