Състав на Обществения съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Лиляна Мърхова-Присадникова

ЧЛЕНОВЕ

  1. Боряна Ангушева - представител на родителите
  2. Лилия Киферова - представител на родителите
  3. Надежда Батаклиева-Ръжанкова - представител на родителите
  4. Нели Гущерова - представител на родителите
  5. Илиян Божков - представител на родителите
  6. Татяна Желева - представител на финансиращия орган

РЕЗЕРВИ:

  1. Йорданка Палешникова - представител на родителите
  2. Тоня Пеканова - представител на родителите
  3. Петя Чолакова - представител на родителите
  4. Ваня Панкева - представител на финансиращия орган

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com