Работа в електронна среда

Училищна политика за безопасна работа в училищната мрежа и интернет

Правила за използване на платформата GOOGLE WORKSPACE на образованието

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С GOOGLE CLASSROOM

12 Видео Урока: Как да използваш Гугъл Класна Стая? - за учители

Classroom - кратко ръководство за ученика

Как да видя коментара на учителя за домашната ми

Безопасност в мрежата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com