ENGLISH - ЧЕТВЪРТИ КЛАС


UNIT 1
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"

UNIT 2
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"

UNIT 3
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"

UNIT 4
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"

TEST 1

UNIT 5
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест
Months and ordinals

UNIT 6
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест

UNIT 7
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест

UNIT 8
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест
Planets

TEST 2

UNIT 9
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест

UNIT 10
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест

UNIT 11
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест
Неправилни глаголи - учене
Неправилни глаголи - изпит

UNIT 12
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест

UNIT 13
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест

UNIT 14
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест
Directions

UNIT 15
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест

UNIT 16
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест
TEST 3
UNIT 17
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест
UNIT 18
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест
UNIT 19
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест
UNIT 20
Флаш карти
Учене на думите
Писане на думите
Игра "Свържи думите"
Тест
TEST 4

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com