АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ПЕТИ КЛАС

Специално за вас, ученици:
Слушайте текстовете от учебника по английски език Blaze за
5 клас и си помагайте с техния превод. Учете думите и се забавлявайте!

Научете думите от Unit 2 по учебника BLAZE

Научете думите от Unit 3 по учебника BLAZE

Научете думите от Unit 4 по учебника BLAZE

Научете думите от Unit 5 по учебника BLAZE

Научете думите от Unit 6 по учебника BLAZE

Научете думите от Unit 7 по учебника BLAZE

Научете думите от Unit 8 по учебника BLAZE

Всички тексове от учебника BLAZE за пети клас и малко граматика

Четете книги с паралелен превод на английски и на български език

 

 

 

 

 

Аудио ENERGY 5 клас

http://www.macmillanyounglearners.com/readers/level-2 - аудио и упражнения

http://www.magickeys.com/books/ - книги

http://www.meegenius.com/store/books/free - книги

https://www.istorybooks.co/animal-stories-the-blue-fox.html - книги

http://www.englishteststore.net/ - граматика 

http://esltutor.net/quick-placement-test/ - тест

http://www.hli.co.uk/english/english-tests/english-test-online.php - тест

http://www.englishcentral.com/myenglish - видео

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com