ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Презентация на Мелек Доан от 5б клас "My Biography"

Интересни проекти о английски език на Павела Караджова от 5а клас:
"My Country"
"My Life As a Pizza"

Презетация по английски език на Виктория Вечева от 6в клас на тема
"I love Thursdays"- 2015г.

„Мотивационни аспекти на игровия метод в обучението по чужд език“

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com