z

Презентации и материал с две разработени теми за ЧК от доцент Пепа Митева
Презентация "Умения за комуникация и управление на конфликти"
Презентация "Успешна комуникация в екипа"
Управление на конфликти в училищната среда
Стилове при решаване на конфликти

Easy CSS Menu by Css3Menu.com