Грамоти на учители и ученици от учебната 2016/2017г.
постижения на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"

Електронна система Феникс
Електронна система Феникс за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.

Учете английски език

 

 

 

 

 


 

Free web counter

ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ със статут на иновативно училище от учебната 2017/2018 година
ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ е одобрено от МОН за иновативно от учебната 2017/2018 г. Иновацията ще обхване през първата година две паралелки от І клас и две паралелки от V клас.
Целта на проекта е създаване на позитивна среда за обучение, която да дава възможност учениците да усвоят житейски умения, да се учат от грешките си, да не се чувстват потиснати при евентуален провал, да свикват да работят един с друг, защото екипността е ключова за успеха на училищната общност. За постигане на целта ще заложим основно на иновативни методи на преподаване и интерактивна образователна среда.
. . .

Горди сме с отличните резултати от националното външно оценяване по БЕЛ в VII клас
В националното външно оценяване по Български език и литература в седми клас през настоящата учебна 2016/2017 година от регион Пазарджик нашето училище е на второ място. Броят на учениците и резултатът, който са получили говорят за високия професионализъм и отдаденост на преподавателите. Най-висок резултат от 100 точки в целия регион е постигнал ученикът  Георги Бориславов Георгиев от нашето училище.
Пожелаваме успехи и много ентусиазъм на всички наши възпитаници от 7 клас!

Максималните 100 точки е постигнала само Екатерина Антонова от ОУ „Проф. Иван Батаклиев” на външното оценяване по математика
На второ място в регион Пазарджик с най-високи резултати на НВО по математика отново са учениците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев”-Пазарджик.
Максималните 100 точки по математика е постигнала само Екатерина Антонова от нашето училище. Горди сме с постиженията и успехите на нашите ученици.

Мерки, залегнали в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции:
1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги.
2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга.
3. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент на насилие и в други критични ситуации.

Списък на приетите ученици в пети клас за учебна 2017/2018 година

Списък на приетите ученици в първи клас за учебна 2017/2018 година

През учебната 2016/2017 г. ОУ "Проф.Ив.Батаклиев" спечели и успешно реализира Проект "Заедно ще успеем" по Европейска програма ЕРАЗЪМ+ КД1. Основната цел на проекта беше да се запознаем с финландската образователна система - една от водещите в света през последното деситилетие  и да приложим усвоените иновативни практики в нашето училище. Обучението се проведе в гр. Йоенсуу от 18 до 22.02.2017 г. и в него се включиха четирима представители на училището: Даниела Кемчева - директор, Жасмина Хаджийска - педагогически съветник, Мария Бонова - преподавател по английски език, Елисавета Ягодина - начален учител. Участниците се запознаха с принципите на финландската образователна система, усвоиха съвременни и ефективни методи на преподаване, осигуряващи гъвкаво обучение, трайност на знанията, стимулиране на мисленето, генериране и обмяна на идеи. Участваха в успешни европейски практики за екипна дейност и преодоляване на бариерите в общуването, усвоиха нови работещи методи за управление и контрол на училищната общност, ползотворни и подкрепящи отношения между ръководство - учители - родители.
Презентация
Снимки
Видео

С П Р А В К А
за  изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2017 г.

Ансамбъл "Пазарджик" с ръководител Атанас Чолаков изнесоха образователен концерт пред учениците на ОУ "Проф. Иван Батаклиев" като прекрасен финал на учебната година.

На 6 юни 2017 г. се проведе бинарен урок по математика и човекът и природата в VIВ клас. Темата на урока, „Математиката – приятел на екологията“, бе избрана от преподавателите Юлия Мичева и Нели Михайлова. Учениците влязоха в ролята на анализатори на данни (текст и диаграми), характеризиращи качеството на въздуха. Проследиха и ефекта на замърсения въздух върху човешкото здраве, причинен от две основни групи замърсители – транспорт и битово отопление с твърдо гориво. Шестокласниците предложиха мерки за подобряване качеството на въздуха и сравниха програмите за управлението му в София и Прага, градове с близко по численост население. След урока учениците попълниха електронна анкета, в която изразиха желанието си за провеждане и на други бинарни уроци.
Снимки

ШЕСТОКЛАСНИК ОТ ОУ”ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” – гр. ПАЗАРДЖИК С ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
Второто ни участие в традиционния национален конкурс „Казанлъшка роза”, организиран от Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Община Казанлък и Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски” гр. Казанлък, отново завърши с приз. След третото място през 2015 г., този път сме на върха: ДИПЛОМ за ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ на ОУ”ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ”–гр.ПАЗАРДЖИК с ръководител ВИОЛЕТА ПАНКЕВА в ХIV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КАЗАНЛЪШКА РОЗА” НА ТЕМА „ПРИКАЗКА ЗА РОЗАТА”- ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, в рамките на ПРАЗНИК НА РОЗАТА 2017 г. За пореден път доказахме, че училището ни е сред водещите в страната в сферата на приложното изкуство.
С медал, диплом и предметна награда беше награден Денис Видев Стоянов, ученик от VIб клас, за усърдието му да твори и създава прекрасни произведения на приложното изкуство. Той участваше в конкурса с диамантен гоблен „КАЗАНЛЪШКИ РОЗИ”.Денис постигна този впечатляваш успех с много труд и старание.
В двата раздела на направление изобразително изкуство се конкурираха 765 творби. Целта на конкурса бе да утвърди и разкрие значението и красотата на розата като символ на Розовата долина и страната ни. Награждаването на призьорите в Националния конкурс „Казанлъшка роза се състоя на 02 юни 2017 г. във Военен клуб в град Казанлък.
Честито, Денис! Нека таланта ти да разцъфтява все повече през следващите години!
Снимки

Урок в облака
Информационни технологии в 6 клас

Преподавателите Атанаска Пенева от ОУ “Професор Иван Батаклиев“ град Пазарджик, Ирина Стойкова от ОУ "Цар Симеон I" Варна и Анита Димитрова от ОУ „Никола Вапцаров„ град Берковица, заедно с техните шестокласници създадоха виртуално пространство, чрез което посетиха забележителностите в градовете Пазарджик, Варна и Берковица. Темата на урока бе ,,Интегрирани дейности,, и се осъществи чрез облачните технологии на Google.Чрез Google classroom учениците работиха в екипи, създадоха сайт със споделени ресурси и използваха следните приложения: Eлектронна поща/ Gmail/, Диск /Google Drive/, Формуляри (Forms), Сайт (Sites), Групи (Groups), Google презентации и Кahoot.
Снимки

Практически  насоки за действия на учители и ученици, които трябва да се предприемат в случаи на инцидент , насилие и други критични ситуации

НАШИ ПАРТНЬОРИ
Доставчици на социални услуги, които в случай на необходимост могат да подкрепят учениците, педагогическите специалисти и техните семейства.
• Център за кариерно развитие гр.Пазарджик http://www.riopz.com/leftmenu/cko.php
• Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик http://ksuds-pz.com/
• Агенция за социално подпомагане и закрила на детето гр. Пазарджик http://www.asp.government.bg/
• Детска педагогическа стая: Пани Луков 034/43 43 52

Снимки от 24 май 2017г.

Критерии за прием на ученици в пети клас за учебната 2017/2018г.

Представителна изява по проект "Твоят час" на вокална формация "Hit Teens" с ръководител Лала Джамалян в ДТ "Константин Величков"
Снимки
Видео

Представителна изява по проект "Твоят час" на спортен клуб "Забавна акробатика" с ръководител Аспарух Сестримски в ДТ "Константин Величков"
Снимки

На 2.05.2017 г. в град Пловдив на официална церемония в Дом на културата „Борис Христов“  бяха наградени участниците в конкурса „Народните будители и аз“ под егидата на Община Пловдив и Ротари клуб – гр. Пловдив. Отличени с грамоти и книги бяха:
В раздел Есета:   Симона Царска – 6 а клас – I място
В раздел Разкази: Виктория Тодорова – 5 а клас - I I място
Таня Стойнова – 6 б клас - I I I място
Никол Бадьокова – 6 а клас
Василена Величкова – 5 а клас
В раздел Рисунки: Анжелина Ангелова – 6 в клас - I I място
Дарина Василева – 5 б клас
Антонина Тодорова – 5 е клас
Иван Банчев – 6 а клас
Маги Гърдева – 6 д клас
Надя Вълчева – 7 клас
Поздравления за учениците, които със своите индивидуални участия отново показаха, че в училището ни се учат и подготвят талантливи млади българи. 
Снимки

В чест на Деня на Европа. учениците от V г клас и преподавателя  Галина Маркова засадиха Рододендрон /в превод от гръцки означава“розово дърво“/ в двора на училището.Засаждането на дървото символизира надеждата и непрекъснатостта на живота.
Снимки

С П Р А В К А
за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2017г.

Поздравления за Виктория Емилова Илкова, Мария Димитрова Павлова и тяхната преподавателка по музика Лала Джамалян за втора специална награда на кмета на гр. Пазарджик за популярна музика на Девети фестивал на училищното творчество "Пеем и танцуваме".
Снимки

На регионалния етап на конкурса "Рицарят в мен", проведен на 20. 04. 2017г. бяха отличени:
Теодор Радев - 7а клас,
Надя Вълчева - 7а клас,
Здравка Дунгарова - 7б клас.
Учениците получиха грамоти и подаръци и ще участват в заключителния национален етап на конкурса.
Снимки

С флашмоб в пешеходната зона на град Пазарджик, РБ "Никола Фурнаджиев", Регионално управление на образованието, ОУ "Проф. Иван Батаклиев",ПМГ  "Константин Величков", ПГ„Иван С.  Аксаков", Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Иоанна", Професионална гимназия  по механоелектротехника, НУ "Отец Паисий" и НУ "Васил Друмев" посочиха мястото на книгата в съвременния свят.
Снимки

По случай Международния ден на книгата учениците от 5в, 5г и 5 е клас и техните преподаватели- г-жа Н. Кръстанова, преподавател по БЕЛ, и г-жа Стоянка Каменска- преподавател по изобразително изкуство, представиха съвместна изложба на тема „Магията на вълшебните приказки”. Петокласниците показаха , че обичат да четат вълшебни приказки, но и да рисуват своите любими приказни герои. В изложбата са включени и много интересни проектни работи под формата на детски книжки, изработени от учениците.

На 7 и 8 април 2017 г. в гр. Добрич бе проведен финалният етап на Национална ученическа конференция по гражданско образование на тема;"Семейство- училище- общество". В своята възрастова група нашите ученички се представиха отлично. В раздел "Есета и авторски приказки" Ясена Личкова от VIв клас спечели първо място, а Зорница Телбизова от VI a клас- второ място.
Честито, момичета! Гордеем се с вас!
Снимки

Нашите победители от състезанието Spelling Bee - Георги Попов от7а клас и Александър Юнчен от 5г клас, на национално състезаие в София.

Днес бяха открити две изложби в училището  - едната бе представителна  изява на дейност по интереси „Творческа работилница по приложно изкуство“, част от  дейността по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ръководител на дейността е г-жа Виолета Панкева. С огромно желание учениците изложиха своите произведения, изработени с талант и любов.

Другата изложба е традиционната Великденска изложба с благотворителна цел, в създаването на която учениците вложиха не само доброта и желание да станат част от  една благородна кауза за спасяване на човешки живот, но използваха и предприемачески умения, усвоени в часовете по технологии и предприемачество. Прекрасните продукти учениците изработиха под вещото ръковоство на техните преподаватели В. Панкева и Ст. Каменска.
Снимки

На 22. 03. 2017г. ученици от пети клас представиха колоритна пролетна изложба и умения за работа с акварелна техника

През месец март 2017 г. приключи конкурсът между училища от цялата страна за включване в обучителната Програма "Киберскаут". Жури определи 6 училища в страната за обучение. Едно от избраните училища е ОУ „Професор Иван Батаклиев“ град Пазарджик.
Обучението се проведе на 27 и 28 март по програма „Киберскаут“ на Националния център за безопасен интернет съвместно с Теленор България. от специалисти към Центъра по безопасен интернет.
Сертификати за завършено обучение получиха 24 ученици от 5 клас. Паралелно с учениците в обучението се вклютчиха и 4 учители, психологът в училището и педагогическият съветник. Те бяха обучени да подпомагат и подкрепят децата в следващите им стъпки – подготовка и участие в национално състезание между училищните киберскаут-отбори в страната.
Основната цел на обучението е да се изградят компетентности у учениците, свързани с превенция на рисковото поведение във виртуалното пространство.
Снимки

25 март - Международен ден на търпението
Във връзка с  отбелязване на Международния  ден на търпениетo – 25 март, учениците от ОУ „Професор Иван Батаклиев” за поредна година  организираха разнообразни дейности, обединени под мотото „Рицар на търпението”.  В часа на класа учениците от 5 до 7  клас участваха в беседи  и подготвиха презентации с помощта на педагогическия съветник и психолога на училището, показаха своята съпричастност към инициативата. Беше изработено „Дърво на търпението” на входа на училището и всички класове закачиха своите послания и очаквания, свързани с търпението като добродетел и модел на поведение. Ученици от начален етап изработиха гълъби на търпението, плакати и колажи по темата.
Снимки

Като епизод на телевизионното предаване "Master Chef" протече часът по английски език на VIв кл. в петък, 24.03. Госпожа Александрова провокира своите ученици да покажат знанията си по английски език като напишат и представят рецепта за приготвянето на любимо ястие. Шеф Любо, Шеф Ния, Шеф Хриси, Шеф Ивета и Шеф Яси представяха рецептите си, докато журито дегустираше готовите ястия!
Снимки

На 24.03.2017г. беше открита училищна изложба на тема "Рицарят в мен", подготвена от г-жа Каменска - учител по изобразително изкуство. Ученици от 5 и 7 клас бяха наградени с грамоти за отлично представяне от Ордена на рицарите темплиери на Йерусалим, Велик Приорат - България.

Честито на победителите и тяхната преподавателка Лала Джамалян за спечелените награди в Седми музикален конкурс "Георги Брегов" 2017.
Първо място за Виктория Илкова.
Трето място за Айфа Набше.
Снимки и грамоти

Бюджет 2017

На 24. 02. 2017г. в гр. Пловдив се проведе конкурс, посветен на 180г. от рождението на Васил Левски. Организиран от Община Пловдив, Ротари проектът "Народните будители и Аз", имаше разнообразни форми на изява. Активното участие на ученици от училището ни бе отбелязано от организаторите на конкурса. Отличени с грамоти и книги бяха следните ученици:
За рецитация на лирическа творба:
Виктория Стойнова - 6а клас
Ния Бойкова - 6в клас
В раздел "Разкази":
Никол Бадьокова - 6а клас
Таня Стойнова - 6б клас
Виктория Тодорова - 5 клас
В конкурса за рисунка:
Анджелина Ангелова - 6в клас
Иван Банчев - 6а клас
Дарина Василева - 5 клас
Маги Гърдева - 6 клас
Поздравления за всички, които чрез слово и рисунки отново утвърдиха името на училището ни и доказаха, че в него се обучават достойни, талантливи и родолюбиви българи.
Снимки Грамоти

Училищният кръг на сътезанието Spelling Bee 2017 в ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик се проведе на 25.02.2017г. Участие взеха малко над 20 деца от V, VI, VII клас. В първия кръг отпаднаха само двама състезатели, останалите продължиха да се състезават до 5 кръг. Първо място спечели Георги Димитров Попов от VII клас, а негов подгласник  е Александър Иванов Юнчев от V клас. Георги спечели  с думата "Bench". Битката беше оспорвана, тъй като и двамата финалисти показаха отлична подготовка и "здрави нерви".
Снимки

Във връзка с  отбелязването на Международния  ден за борба с тормоза в училище, познат още като ,,Ден на розовата фланелка,, , учениците от ОУ „Професор Иван Батаклиев” за поредна година  се включиха в  разнообразни дейности, обединени под мотото „Училище без страх”.  Учениците от I до IV клас организираха игри на тема: ”Думи, които нараняват”. В IV б клас се проведе вълнуващ урок: „Доброто е у всеки – приказка за житейските ценности”.  В часа на класа учениците от V клас участваха в беседи  и подготвиха презентации, с които показаха  своята съпричастност  към инициативата. От двора на училището  излетяха множество розови балони с послания от петокласниците.  Учeниците от VI  клас организираха  изложба с рисунки. Седмокласните инициираха изработване на табла и плакати , свързани със следните теми: „Кибертормоз”, „Училище без страх” и „Ден на розовата фланелка” . Бяха изработени  стотици розови сърца и раздадени на ученици и учители  от ОУ”Професор Иван Батаклиев”.
Снимки

На 21.02.2017 година учениците и учителите от ОУ "Проф. Иван Батаклиев" се включиха в глобалната инициатива "Най-големият урок в света". Целта на инициативата на УНИЦЕФ, която е подкрепена от МОН,  е следната: да се запознаят  учениците с новите Глобални цели за устойчиво развитие, които са насочени към решаването на икономически, социални и екологични цели.
Чрез вдъхновяващи презентации и вълнуваща екип на работа учениците решиха, че промяната трябва да започне от всяка една класна стая, за да се изгради едно по-добро и по-справедливо бъдеще.
Снимки

С П Р А В К А за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2016 г.

На 23 в ОУ „Проф. Иван Батаклиев” бе открита традиционната коледна изложба базар. Красивите сурвачки, свещи, картички и съдове, които бяха изложени, бяха изработени от учениците в творческа работилница по приложно изкуство с ръководител Виолета Панкева, която е част от Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и в часовете по изобразително изкуство с преподавател Стоянка Каменска.
С коледен концерт иткриха изложбата учениците на Лала Джамалян от музикално студио „Вокал”, също част от проекта „Твоят час”.
Със събраните средства от изложбата ще бъдат зарадвани деца, които имат нужда от подкрепа и от нашата обич.
Снимки

Наши ученици спечелиха две първи места за рисувана или колажирана картичка и едно трето място за сурвачка на Осми конкурс за картичка, рисунка и сурвачка "Направи добро за Коледа", организиран от Общински детски комплекс гр. Пазарджик и Община Пазарджик.
Грамоти

В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Хрристово в ОУ "Проф. Иван Батаклиев" се проведе открит урок по литература в 5б клас на тема: "Коледа- празник на надеждата" .
На урока присъстваха учители от училището, директорът г-жа Даниела Кемчева, както и родители на учениците.
Петокласници показаха и разказаха какво знаят за празника Коледа и съпътстващите го обреди и обичаи. Бе направена и възстановка на традиционна празнична вечеря за Бъдни вечер, а коледари благословиха импровизираното семейство, след като разчупиха празничната пита.
В края на урока учениците пожелаха на всички присъстващи здраве и благоденствие. Урокът бе и послание за мир по целия свят.
Снимка
Видео

На 19.12.2016г. г-жа Е. Ягодина и г-жа Н. Михайлова проведоха бинарен урок в 4 клас на тема "Размножаване на растенията". В урока бяха използвани интерактивни методи- презентации, видеофилми, рисуване на схеми и апликиране. Този интересен урок определено заинтригува учениците, които с лекота усвоиха учебния материал и придобиха допълнителни знания и умения, умело поднесени от техните преподаватели.
Снимки

Госпожа Атанаска Пенева ръководител направление ИКТ към нашето училище  посети ЦЕРН  Швейцария. Тя се  запозна с целите и задачите на ЦЕРН, видя детектора ATLAS и SC, SM18. Направи  упражнение в S'LAB, разгледа MICROCOSM. Посети DATA CENTRE, LEIR, AMS  и CCC. Представи презентация на колегите посветена на българското участие в Церн.
Презентация

На 6-ти и 7-ми декември учениците от четвърти „б“ и  сборна група шестокласници взеха участие в инициативата "Часът на кодирането" (Hour of Code). На инициативата е посветена седмицата от 5 до 12 декември 2016 г., а за участие в нея са се регистрирали 148 училища от България. ОУ "Проф. Иван Батаклиев" е част от тях.
Още информация
Снимки

На 02.12.2016 учениците от 2в клас , заедно с родители посетиха завода за детски играчки "Ирели" гр. Пазарджик. Инициативата е организирана от Лилия Дачева и се осъществява като планирана дейност от план за съвместна работа с родители. Учениците работиха, научиха и участваха наравно в процеса на труд. Той беше възнаграден и всяко дете получи подарък, изработен от самия него.
Ивана Павлова - учител и класен ръководител
Йорданка Шопова - учител ЦДО
Снимки

С този различен урок по музика завърши ден петък/ 02.12. 2016 г./за 2в клас. Ксилофон, барабанче , различни перкусионни инструменти , професор Деси и соло ксилофон Денис Сюлейман.
Сърдечно благодарим на Марина Маринова.
Ивана Павлова - учител и класен ръководител
Снимки

Нови математически успехи за нашите ученици, които спечелиха първо, второ и трето място на Четвърти международен математически турнир "Математика без граници". Честито на победителите и техните преподаватели!

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

На 28 ноември 2016 г. ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ отбеляза своя патронен празник – 125 години от рождението на проф. Ив. Батаклиев. Учители и ученици се събраха в зала „Хебър” в Гранд хотел „Хебър” в деня, който е символ на достойство, традиция и духовност. Залата бе предоставена безвъзмездно от любезните домакини.
Учениците от четвърти клас се включиха в празника, посветен и на предстоящия Ден на народните будители с открит урок по гражданско образование „В обувките на Палечка“. В това пътешествие те имаха съвременен спътник – новата технология MozaBook  - уеб базирана интерактивна онлайн платформа. Гости на урока бяха експерти от РУО и Община Пазарджик, директори на училища, учители и родители.
...
Снимки

Поздравления за Анелия Ангелова от 6д клас за спечелената първа награда на Национален детски конкурс за есе 2016г. с международно участие на тема "Аз в бъдещето" в гр. Стара Загора.

Любов, гордеем се с твоите постижения!
На международния турнир по плуване в гр. Орестиада, Гърция, провел се този уикенд ,  на кйто участваха 400 деца от 20 плувни клуба от Гърция, Турция и България, нашата ученичка Любов Чалъкова от 5в клас спечели златен медал  в категорията на 50 метра свободен стил и бронзов медал  на 50 метра бътерфлай. Любов е носителка на множество отличия от състезания по плуване в страната и чужбина.
Пожелаваме и още много спортни успехи!
Снимки

Първо място - момичета и второ място - момчета на Общински крос "Златна есен" 2016г.
Честито на шампионите и техния преподавател г-н Аспарухов!

Правомощия на Обществения съвет

На 13.10.2016 г. ученици от  VIа клас на ОУ "Професор Иван Батаклиев" бяха на посещение в Административния съд в Пазарджик. Посещението се проведе по повод  Деня на отворени врати в съда и имаше за цел изграждане на правна култура у децата.  Срещата премина под надслов "Аз си знам правата". Учениците представиха свои информационни табла и презентация за правата и задълженията на децата.
Лекция за правата на децата изнесе председателят на съда Мариана Шотева, която им разказа и за първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая”. Голям интерес предизвика демонстрацията на пропускателния режим в съда, извършена от служители от Областно звено „Охрана – Пазарджик“.
Още информация и снимки
Снимки
Презентация

Първо място и отличо представяне за отбора на нашето училище
за участие в езиковата игра, организирана от института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН в рамките на Националната седмица на четенето /10-14. 10. 2016г./.
БРАВО ДЕЦА! Горди сме с достойното ви представяне!
Снимки

С П Р А В К А за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2016 г.

Дневен режим - начален етап
Дневен режим - прогимназиален етап

Снимки от 15.09.2016г.

СПРАВКА за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2016 г.

E-училище
От 2015/2016 учебна година в ОУ "Проф. Иван Батаклиев " се въвежда нова електронна система. Феникс е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.
Достъпът до електронната система за обучение Феникс се осъществява от адрес http://s36.e-phoenix.bg/.  За да влезете в системата, въведете електронната си поща и паролата, която сте получили от класния ръководител.
Повече за системата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com