ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ - 2023/2024 г.

Първи срок

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети с учениците от прогимназиален етап на обучение- 1 срок

График за провеждане на консултации с учениците от начален етап на обучение -1 срок

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден за първи срок

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com