ГРАФИЦИ НА ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ - 1, 2, 3, 4 КЛАС - 2022/2023г.

Втори срок

График за провеждане занятията в групата за целодневно обучение - 1 и 2 клас

График за провеждане занятията в групата за целодневно обучение - 3 и 4 клас

Първи срок

рафик за провеждане занятията в групата за целодневно обучение - 1 клас

рафик за провеждане занятията в групата за целодневно обучение - 2 клас

График за провеждане занятията в групата за целодневно обучение - 3 клас

График за провеждане занятията в групата за целодневно обучение - 4 клас

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com