ВИДЕО НА ДЕМОНСТРАТИВНО-ЛАБОРАТОРНО ЗАНИМАНИЕ НА ТЕМА " МАГИЯТА НА ХИМИЯТА И ФИЗИКАТА В ДЕТСКИЯ СВЯТ "

На 24.04 2015 г. учениците от ПИГ 3 клас, съвместно с ученици от 7 клас,  показаха и на дело доказаха, че науките химия и физика не са толкова трудни, а могат да бъдат и доста интересни. Под ръководството на своите преподаватели, Ивана Павлова и Яна Георгиева, те реализираха демонстративно- лабораторно занимание на тема " Магията на химията и физиката в детския свят". На занятието присъстваха родители  и учители, които с интерес следяха изявата на младите експериментатори.

Easy CSS Menu by Css3Menu.com