Организация на учебния процес 2021/ 2022

План за работа през учебната 2021/2022 год. в условията на COVID-19 в ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ , считано от 09.11.2021 г.

План за работа през учебната 2021/2022 учебна година в условията на COVID-19 в ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ гр. Пазарджик

Безопасност в мрежата

Готови ли сме за учебната година?
12 идеи за родители в ковид криза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com