Организация на учебния процес 2020/ 2021

План за работа през учебната 2021/2022 учебна година в условията на COVID-19 в ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ гр. Пазарджик

Безопасност в мрежата

Готови ли сме за учебната година?
12 идеи за родители в ковид криза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com