ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
Oсновно училище в град Пазарджик

Иновативни дейности


ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 2023 - 2024 Г.

Иновация в 4 „а“ клас на тема „ Земята - наш дом“ с акцент екологично образование 

Иновации "Грижа за природата - надежда за бъдещето" в трети клас

Иновация „Мисля, чувствам, изразявам“ в седми клас
Теми:
1.Интегриран урок по БЕЛ, ИИ и ИИ съвместно с РУО на тема: Времето на великите героизми, свързан с проблемите, които поставя повестта“Немили-недраги” - Иван Вазов
2.Езикът - път към знанието и светлината - интердисциплинарен урок  , свързан с проблематиката на одата “Българският език “ - Иван Вазов /БЕЛ, АЕ,ИИ/


ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 2022 - 2023 Г.

Иновация "Ключът към успеха" - VII клас

Иновация "Грижа за природата - надежда за бъдещето" - II клас

Иновация "Шепичка зелено" - III а клас

Иновация "Мисля, чувствам, изразявам" - VI клас

"В търсене на .... ключа към успеха" - Интердисциплинарен урок по БЕЛ и английски език в VII клас
Снимки
Цели и информация за урока
Текст - четене с разбиране
Спорт и БЕЛ
Спорт и Английски език
Линк към играта Kahoot!
Линк към проектна задача - видео, изработено от ученици, включващо спорт, АЕ и БЕЛ

"Моята домашна ферма" - урок във 2а клас с преподавател Елисавета Ягодина

Интерактивен урок с практическа насоченост по екология с учениците III  клас в рамките на НП „Иновации в действие“ на 05.04.2023г.
Учениците от III а клас с преподавател Ивана Павлова демонстрираха своите знания и умения на тема „Опазване на въздуха“ съвместно с РИОСВ гр. Пазарджик . Пред гости от Варна, Бургас, Елешница и представители на РУО гр. Пазарджик те показаха знания за въздуха, а историята на чудатото животно Флопи, разказана  им от Цветанка Чочева, представител на РИОСВ гр. Пазарджик, им  помогна да осъзнаят колко е важна чистотата му. В края на урока учениците  съчетаха знания и умения по екология и  технологии и предприемачество и изработиха макети на фотоволтаични панели. С това учениците показаха знания за ролята на зелената енергия и убедиха гостите , че пред тях стоят бъдещите защитници на природата.

"Време и климат. Измерване на времето" урок във втори клас с учители В. Маратилова и М. Коралиева

Представителна изява на ученици от 7 клас в рамките на НП „Иновации в действие” на 06.04.23г.
Ученици от 7 клас в екип с Анна Александрова (ст.учител по АЕ) и Атанаска Пенева (ръководител ИКТ) представиха „Уменията на 21 век – Медийна грамотност и ролята на медиите в съвременното общество”.
В рамките на изявата, г-жа Александрова демонстрира своята работа с ученици от 7 д клас по темата Уменията на 21 век и в частност медийна грамотност и разпознаване на фалшиви новини, а г-жа Пенева създаде сайт Фалшиви новини bit.ly/3K2VxtR, където са събрани всички подготвени по темата материали. Освен презентация по темата Медийна грамотност, учениците представиха и своите проучвания за развитието на медиите във времето, разработвани в приложението Padlet, чудесен инструмент за екипна работа и презентация на труда на всеки по отделно и всички заедно. Гостите имаха възможност да посетят сайта Фалшиви новини  чрез  QR код , който сканираха с телефоните си, а също така и да изпробват различни приложения  https://weverify-tsna-app.gate.ac.uk/factcheck за разпознаване на заблуждаваща или невярна информация.

 

Интердисциплинарен урок по БЕЛ, АЕ и ИЦ в VI кл.
Учениците от VI б клас и преподавателите им по БЕЛ, АЕ и ИЦ – А. Симитчиева, В. Лесова и Д. Младенова  реализираха интердисциплинарен урок  на тема:  Два свята. Идеите, ценностите и магията на словото в романа на Марк Твен "Принцът и просякът". Шестокласниците представиха пред гостите от Варна, Бургас и Елешница, учители от училището ни и родители своите знания за автора и творбата по вълнуващ начин. Отделните екипи потопиха присъстващите в епохата, която романът пресъздава, ползвайки платформата  Google Earth.С интересни презентации откроиха по-важните символи в текста, модите в облеклото през XVI век и коментираха мъдри мисли, в които присъства думата „дреха“. На английски език бе представена страница classtools – Fakebook, реализираща възможност за „сприятеляване“ с автора – намигване към неговото чувство за хумор. С особена емоция бе наситена играта с въпроси на английски език върху съдържанието на романа, използвайки уеб инструмента www.baamboozle.com В отборната надпревара се включиха и шестокласници от гостуващото училище „Найден Геров“ от Варна.
Драматизациите върху текста и съвременната им интерпретация на двата езика бяха изпълнени с вдъхновение от учениците. По собствените им признания урокът за тях бе интересен, вълнуващ и незабравим.
Снимки
План на урока

Един НЕОБИКНОВЕН урок по литература,
вдъхновен от книгата „Моето семейство и други животни“ на Джералд Даръл
Учениците от иновативните паралелки VI а,б,в с учител по български език и литература – г-жа Аделина Симитчиева, дебатират по темата Животните и /в/ зоопарковете.
Чрез презентации, постери, макети на зоопаркове, където  животните биха или не биха могли да живеят, учениците заявяват свободно своите мнения, подкрепени с безупречно подбрани и неоспорими аргументи.

С много емоция и хъс, учениците от VI в и VI г клас, под вещото ръководство на техните преподаватели Галина Маркова и Янка Георгиева,  влязоха в ролята на изследователи и ни отведоха в света на интересните физични явления.
Шестокласниците представиха интересни експерименти, дискутираха и изказаха хипотези пред своите съученици, учители и преподаватели  в други училища на територията на град Пазарджик. Гост на представената добра практика беше и ст. експертът от РУО Пазарджик г-жа Весела Тодорова.
Снимки 
Информация за урока


ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 2021 - 2022 Г. 

 ”Грижа за природата - надежда за бъдещето”
Иновативният проект за I клас е набор от теми по екологично образование, разработени в ИУЧ „Млад еколог“ и интегрирани в учебното съдържание по родинознание, ЧП, ТП и ИИ. Тази година глобалната тема е “Земята – наш дом“. Основните механизми в работата са наблюдението, разработването и реализирането на проектни дейности и практикуми, завършващи с изложба.
Ресурси:
Работилничка за идеи "В чудния свят на растенията"
Модул 1 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри практики"

ПБО - В света на динозаврите

ПБО - Разделно събиране и рециклиране на отпадъците - 1а клас

Иновация "Екология" - Проект "Шепичка зелено" - 2а клас
Иновативният проект за II кл е набор от теми по екологично образование, разработени в ИУЧ „Млад еколог“ и интегрирани в учебното съдържание по родинознание, ЧП, ТП и ИИ, както и БЕЛ, с използване на проектна и изследователска дейност. Целият проект е по модела Учене чрез преживяване. Глобална тема е “Защитници на растенията”. Основните механизми са наблюдение, опитно-експериментална работа и творческа дейност - екологичен театър по глобалната тема. Участието на родителите е основно във всяка една дейност.
Eлектронна книжка по проект "Шепичка зелено"

Добра практика
"В търсене на изгубените глаголи и глаголни времена"

 

Интердисциплинарен урок по БЕЛ, АЕ, ЧП, ИИ и музика
 „Ние и целият свят…“- „Грозното патенце“ – Ханс Кристиан Андерсен
Целта на този урок беше задълбочаване на представата на учениците за жанра на литературната приказка, разкриване на своеобразието на философската и автобиографична приказка, възпитаване на толерантност към другия, към различния.
Изразяват впечатления, чувства, мисли, позиции по проблеми с помощта на различни езици – вербален, изобразителен, музикален.
Повече за урока
Живите организми - еднакви и различни
To Be Different
The Ugly Duckling with LessonUp


ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 2018 - 2021 Г. 

Фигури от окръжности и многоъгълници
Проект по математика в VI А, Б и В клас с подкрепата на техният учител Юлия Мичева 

Видеофилм от НП "Иновации в действие" в ОУ "Проф. Иван Батаклиев”

Брошура от НП "Иновации в действие" в ОУ "Проф. Иван Батаклиев”

Проектно-ориентирано обучение, до скоро - иновация, днес - ежедневие, в ОУ "Проф. Иван Батаклиев".
На 28.11.2019г. учениците от 6а, 6б и 6в клас, с преподавател Диана Златанова, презентираха своите проекти на тема "3Д свят и математиката".
Видео

Национална програма "Иновации в действие" в ОУ "Проф. Иван Батаклиев”
В  периода 28-31 октомври 2019г. в изпълнение на НП „Иновации в действие“ ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ посрещна учители и ученици от ЧИОУ "Малкият принц"- гр. Варна и ОУ "Св. княз Борис І" - гр. Бургас.  Целта на посещението бе споделяне на добри практики с цел повишаване мотивацията и интереса на учениците към ученето, както и обмяна на опит между колегите, приели предизвикателството да бъдат иновативни учители.
В своето тридневно посещение колегите от гр. Варна и гр. Бургас се потопиха в учебната атмосфера на училището ни, запознаха се с иновационните ни подходи - проектно- базирано обучение, изследователски подход, интердисциплинарен подход, както и използването на електронни приложения в преподаването. 
Първият ден започна с откриване на дейности под формата на работни станции, където учители представиха различни приложения, подпомагащи работата им.
Програмата включваше и наблюдение на три учебни часа: интерактивен урок по ЧО в трети клас с Google expeditions , интердисциплинарен урок по ИТ, БЕЛ и АЕ в шести клас на тема „Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език“ и интердисциплинарен урок по БЕЛ, ЧП и ФВС на тема „Пътешествие в света на странностите и чудатостите с героите на Дж. Даръл“, като последният бе изнесен в ДКТ „К. Величков“.
Екипите от трите училища продължиха с работна среща в конферентната зала на Гранд хотел „Хебър“, където бяха представени презентации. Всички екипи споделиха своя опит и визия за развитието на училището като иновативно, за трудностите  при въвеждането на промените в образователния процес, за успехите, резултат от различните подходи в обучението и възпитанието.
В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от трите училища заедно споделиха опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха както от  сградата на нашето училище, така и уроците, на които присъстваха. Те изразиха възхищението си от отличната образователна среда в училището ни  и  изказаха сърдечна благодарност за оказаното гостоприемство.
Снимки

На 13.05. се проведе интердисциплинарен урок "Мисия Пътешественик" с учениците от 1б клас. Разделени на екипи, те бяха изправени пред различни предизвикателства. Представиха "Дневник на пътешественика" по предварително поставени задачи от проведена екскурзия до гр. Стара Загора. Изработиха макети на превозни средства, с които са пътували - автомобил, автобус, влак и самолет.  Пътуването е  забавен начин децата да откриват света, смята г-жа Мария Минкова. Вълнуващо преживяване за учениците беше срещата с пътешественика Иван Панкев, който им разказа за алтернативни методи на пътуване, показа им снимки и клипчета.
Снимки

На 16.04.2019 г. в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ град Пазарджик се проведе първият за нас урок – добра практика след обучението на училищните екипи по Програма  „Прогресивни образователни практики“ на Фондация „Америка за България“.  Урокът по БЕЛ на тема „Бърканица в приказките“ бе проведен с учениците  от II б клас, с преподавател г-жа Верка Маратилова – главен начален учител.
Целта на урока бе развиване на въображението, импровизация с изречения и словотворчество в екипи.  Учениците бяха провокирани да направят нов прочит на така познатите приказки, да осъвременят героите като ги поставят в неприсъщи ситуации.
Урокът бе наблюдаван и обсъден с 10 преподаватели – гости от ОУ „Яне Сандански“ град Пловдив и преподаватели от нашето училище. За целта бе използвана Матрица за посещение в клас. Обсъждането на урока бе интересно, удовлетворяващо всички страни и полезно със своята обратна връзка за преподавателя, представящ урока. Бе поставено начало на едно добро сътрудничество между две иновативни училища, участващи в програмите на Фондация „Америка за България“.   
Снимки

Коледа носи послания за доброта, за щедрост, за милосърдие и е част от богатството от традиции и обичаи на народа ни.
Това беше акцент в работата през месец ДЕКЕМВРИ на ІІ „а“ клас с класен ръководител г-жа Елисавета Ягодина и учител ЦДО г-жа Емилия Вълчева, съвместно с родителите. Бяха изработени Коледни календари на доброто с помощта на родителите. Там за всеки ден от месеца децата трябваше да изпълняват различни предизвикателства едни към други и към своите близки, подчинени на добротата, милосърдието и човечността.

С любезното съдействие на родителка  – г-жа Велева, гост в клас беше отец Николай от църквата „Свети Арахангел Михаил“ гр.Пазарджик. Разказа  легендата за Коледната елха. После се проведе дискусия с учениците за човешките ценности и добродетели, които формирани от най – ранна възраст са гаранция за израстването на едни интелигентни, толерантни и целеустремени личности.
Следваща дейност отново съвместно с родителите, беше изработването на картички и декоративни предмети за Коледния благотворителен базар.
На Игнажден партньор в класа беше родителка – г-жа Надежда Попова. По много интересен и атрактивен начин, тя проведе викторина с учениците, посветена на всички зимни празници и обичаи, като след всеки верен отговор те бяха награждавани с индивидуални подаръци / книжки с приказки, басни и гатанки /. Най – голямата изненада беше писмото от дядо Коледа, адресирано специално до класа, чието съдържание докосна сърцата на всички.
Като финал на дейностите беше празничният урок озаглавен „Коледа в сърцето ни“. В празнично украсената стая учениците представиха пред своите родители празниците и обичаите от Игнажден до Васильовден по интересен начин. Разказаха любопитни подробности за всички традиции и символи. С много емоции пяха и рецитираха. Накрая обобщиха наученото чрез групова работа. Първият екип „Коледна работилница“ украси елхата. Вторият екип „Подари радост“ изработи коледни картички и ги подари на гостите и родителите. Третият екип „Работилница за подаръци“  направи коледна лампа от портокал, свещ и украса от панделки и плодове. Не липсваха и традиционната питка с късмети и изненада от родител с персонални пожелания за всички ученици и учители.
Снимки

Моята първа коледна книжка- съвместна работа с родители
Във връзка с изпълнение на дейностите от иновацията в ОУ „Проф. Иван Батаклиев” на 19.12.2018г. се проведе поредният от поредицата открити уроци под надслов „Моята първа коледна книжка“. Учениците от IIб клас с класен ръководител Верка Маратилова и учител ЦДО Йорданка Шопова в присъствието на родители се впуснаха в забавно приключение и сътвориха приказка за Дядо Коледа. С радост, усмивки и нескрито вълнение, заедно - деца и родители се справиха с всички интересни и забавни предизвикателства, пред които бе изправен героят. В книжката „Приключенията на Дядо Коледа“ учениците изразиха своето разбиране за приятелство и взаимопомощ, добро и зло. Действието се развива бързо, по детски. В същото време се изискваше от учители и родители съвместна работа и координация, а от учениците активно участие и самостоятелност. Всички работиха сплотено и екипно, за да постигнат предварително избраните задачи.
Снимки

Един по-различен поглед  към математическите тела
Бе темата на интердисциплинарния урок, проведен в VIА клас на 06. 12. 2018 г. съвместно с РУО Пазарджик.  Учениците заедно с учителя по математика, г-жа Мичева, пътешестваха през времето и пространството като откриваха формите на изучаваните геометрични тела в природата, в национални исторически архитектурни обекти, в българските възрожденски къщи и в грънчарските съдове.
Урокът имаше за цел да провокира националното самочувствие и българския дух на учениците чрез съчетаването на знания от различни учебни предмети. Знанията по математика, приложени за пресмятането на обема на мраморните колони от Кръглата църква във Велики Преслав, за повърхнината, необходима за боядисването на къщата-музей на Любен Каравелов, за обема на грънчарски съд, конструиран с помощта на приложенията на програмата Elica Dalest, направиха часа много различен и интересен. Всички присъстващи - ученици и учители се съгласиха с  мнението на г-жа Мичева, че такива трябва да са уроците на бъдещето.
Снимки

На 28.11.2018 г. бе проведен открит урок , свързан с реализацията на иновативната концепция на училището за учене за реалния живот, което обоснова избора на учителите Аделина Симитчиева, Нели Михайлова и Аспарух Сестримски да планират и проведат урока като мултидисциплинарен. В него бе реализирана идеята учениците да усвоят ключови компетентности, необходими през целия живот,да се повиши равнището на функционалната и научната им грамотност. Учениците представиха мита за Дедал и Икар, поставяйки акцент върху интерпретацията на гръцкия писател Никос Казандзакис, интерпретиран в книгата му " В дворците на Кносос". Стремежът на човека към свобода и полет на духа обвързаха с традициите на Древна Елада. Екип "учени" коментира на базата на изучения учебен материал по Човекът и природата, отнасящ се до топлинните явления и гравитацията като закон, изведен от Нютон. Чрез коментиране на понятията "център на тежестта" и "приземяване" третият екип демонстрира физически упражнения, илюстриращи темата. На базата на избор на цветни листове се сформираха нови три екипа, които обобщиха изводите, представяйки свои продукти по задачите:
-Посочване на синоними, антоними и омоними на думата "свобода" и съставяне на изречения с тях.
- Посочване на съвременни летателни апарати и тяхното присъствие в съвременния живот.
-Съставяне на изречения с ключова дума "баланс". Урокът даде възможност да бъдат открити силните страни на всеки ученик чрез прилагане на иновативни форми и методи на преподаване.
Снимки

Иновативност и предприемчивост
В часвете по Технологии и предприемачество учениците от 5а и 5б клас, с ръководител ст. учител Виолета Панкева, показват своите предприемачески умения и в сферата на кулинарното изкуство.
Снимки

В ерата на информацията да научим повече за Европа и ЕС

На 10 май в открит урок по гражданско образование ученици от 1б и сборна група от 5а  и 5б клас отпразнуваха заедно рождения ден на SCRATCH. Темата на урока бе „Да научим повече за Европейския съюз в креативната ни класна стая“. Акцентът на открития урок бяха приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Под ръководството на своите преподаватели – Верка Маратилова - главен начален учител и Атанаска Пенева - ст. учител по ИТ, учениците демонстрираха умения във виртуалното пространство, където смело и уверено реализираха теоретичните си познания. Учениците на Г- жа Пенева кодираха и въведоха колегите от областта и експертите от РУО- Пазарджик в забавния свят на визуалното програмиране. Подреждайки електронен пъзел петокласниците представиха логото на Българското председателство на Съвета на ЕС. Бе демонстрирана работа в платформата Code.org. С Micro:bit. петокласникът Камен поздрави всички с мигащо сърце.
Вдъхновени от идеологията за качествена промяна в образованието чрез въвеждането на все по иновативни средства, първокласниците представиха настолната игра “Scottie Go!”. Показвайки част от предизвикателствата и се разбра, че играта е чудесен инструмент за преподаване на работа в екип и сътрудничество. По забавен начин, чрез робота пчела "Bee Bot" и правилно зададени команди, учениците успяха да достигнат до държавите членки на Европейския съюз, съобразявайки се с тяхното географско положение.
Компютърните науки помагат за възпитаване на умения в решаване на проблеми, логика и креативност смятат двете учителки. Когато започнат да ги изучават по-рано, младите хора имат основа за успешна кариера в 21-ви век.
За финал гостите получиха като подарък QR код, който трябваше да сканират с телефоните си и да последват линка. Той ги отведе към игра със зарчето на късмета.
Г-жа Пенева и Г-жа Маратилова призоваха учениците да се отнасят с отговорност към всичко, което правят, защото именно тогава могат да се почувстват значими. Урокът завърши с мисъл на Антоан дьо Сент-Екзюпери „Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.“
Снимки

На 09. 05. 2018г. бе открита изложба на тема " Приказни герои". Тя е в изпълнение на плана за иновативна дейност и е резултат от съвместните усилия на Таня Каменска и Катя Митрева.
В този съвместен проект по ИИ и литература учениците от 5а и 5б клас показаха творчество, фантазия и знания.
Снимки

Иновативност и предприемчивост
Инициативността и предприемчивостта са една от осемте ключови компетентности за учене през целия живот. Предприемачеството е начин на мислене и култура на поведение. Предприемчивостта представлява умението да превръщаш идеите в действие. То включва в себе си иновативността , умението за вземане на решение и поемане на риск, общуване и взаимодействие с другите, за да постигнеш поставените пред теб цели.
"Като метод за практическа дейност прилагах работа в малки групи, споделя г-жа Вили Панкева. В 5б клас бяха групи от 3 - 4 ученици, като всеки от тях работеше по определена задача. Тук се съчетаваха усвояването на знанията и уменията с междуличностните взаимоотношения. В 5а клас сформирах работни екипи на принципа на организация на производство в реална работна среда - т.н. поточна линия.

Учениците създадоха прекрасни произведения на приложното изкуство, които можеха да се закупят на традиционните Коледна и Великденска благотворителни изложби- базари. Изработените от тях вазички, свещички, свещници, чинийки, дъски за рязане, стилизирани яйца и други коледни и великденски декорации, направени с различни техники - декупаж, квилинг ,пирографиране и др. , бяха с естетически издържан външен вид, а цените им бяха съобразени с разходите и пазарните цени на сходни артикули."
Снимки

НАШИТЕ ДЕЦА ЩЕ ПОСТРОЯТ НАШЕТО БЪДЕЩЕ
Пред колеги от областта, съвместно с РУО- Пазарджик учителите Елисавета Ягодина, Емилия Вълчева, Верка Маратилова и Йорданка Шопова представиха творчески практики чрез иновативни методи на преподаване.
Интердисциплинарен урок „Космически загадки и задачки” се проведе с учениците от 1а клас. Няма по – вълнуващо приключение от това, да се отправиш на мисия в необятния Космос. Учениците, разделени на екипи, бяха изправени пред различни предизвикателства: “Хайде да планираме и изпълним мисия до планета от Слънчевата система със специална за това ракета!”. Децата опознаха работата на космонавтите, техните мисии и облекло,  разгледаха видове космически апарати и планетите в Слънчевата система, моделираха я с пластилин. След това осъществиха съвместен полет до спътника на Земята- Луната, като задачата им беше да установяват, има ли условия за живот на Луната. Накрая, те сами си избраха  планета и мисия за нея, разделиха се на екипажи и изпълниха обща мисия с космическия апарат, който си направиха. И през целия полет непрекъснато връщаха информация на командния център на Земята.
Мисия „Архитект“ - тематичен проект, с който учениците от 1б клас  се потопиха в света на реалната професия. Предизвикателство за тях беше пътешествието им във вълшебната страна Геометрия. Геометрията, изкуството и архитектурата са забавен начин децата да откриват света смята Г-жа Верка Маратилова. Въведоха се понятия, които подсилиха познанията на учениците по математика, околен свят и изобразително изкуство. Този начин на обучение дава възможност по нов и интересен начин учениците да наблюдават, да развиват аналитично мислене, да бъдат част от екип и да се допълват. След различните игри, в които учениците бяха провокирани да откриват различни геометрични фигури по сгради с общи усилия и идеи те създадоха своя квартал в „Града на бъдещето“.
Едно голямо БРАВО за учениците от първи клас! Справиха се чудесно!
Снимки

Добра практика "Четене чрез танграми - четене с разбиране" по математика при г-жа Юлия Мичева в VА клас бе проведена на 30.04.2018г. съвместно с ученици, родители и учители. Учениците бяха мотивирани да мислят, да правят изводи и да работят в екип, подпомагани от техните родители и учители.
Снимки

На 20.04.2018 година в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ - град Пазарджик, което от тази учебна година е в списъка на иновативните училища, се осъществи мултидисциплинарен урок  в V б клас на тема „Един ден в моя квартал”. Мария Бонова,  Катя Митрева и Атанаска Пенева доказаха, че учителите от това училище умеят да работят в екип, като идеално съгласуваха дейностите си, за да осъществят целите на урока. 
Мария Бонова привлече интереса  с разнообразни въпроси на английски език, които провокираха  учениците и ги накараха да  споделят на чуждия език какво харесват и какво не харесват в своя квартал. Диалогът беше непринуден и пълноценен, защото учениците трябваше да говорят за своето ежедневие и да разпознават  популярни сгради в града ни.  
 За да изпълни поставените цели,  Катя Митрева  раздели класа на три екипа, които имаха различни задачи, но всички бяха посветени на основната концепция на урока. Фокусът беше изместен към ключовия израз „един ден” , като беше защитена идеята, че познаването на квартала е началото на любовта към родния град.
Екип Пишещи имаше най-трудната и най-творческата задача, която ги предизвика да бъдат творци и да развихрят въображението си.  С цел да заинтригуват читателя или слушателя те  трябваше да напишат съчинение върху една от следните теми:
Сутрин, когато се събудя
Моят квартал рано сутрин
Светът от моя прозорец
           Учениците от екип Любознателни трябваше да прочетат текст, посветен на град Пазарджик, като трябваше да отговорят върху няколко въпроса, развиващи тяхната функционална грамотност. Лесно и спокойно, под умелото ръководство на Катя Митрева, те стигнаха до важния  извод, че понякога въздействието върху чувствата и преживяванията е много по- силно и по-трудно достижимо, отколкото конкретното изброяване и описание на забележителностите на града.  
Трудна беше задачата  и на учениците от  екип Знаещи, които трябваше да демонстрират своите знания. За да се намали напрежението, госпожа Митрева използваше иновативните методи   Светкавица,  Часовник и други. Всички екипи се справиха отлично, като показаха как протича най-натоварената част от „един ден” в училище.           След като класът изпълни всички задачи по БЕЛ, с играта Kahoot! те имаха възможност да отдъхнат . Разнообразните въпроси и  състезателният  характер на тази иновативна игра  предизвикаха небивал интерес. На практика се доказа, че ученето може да бъде интересно и забавно, както и че учениците могат да се учат от собствените се грешки. Важно е да се отбележи и  мигновената обратна връзка.  Учителката веднага можеше да провери нивото на овладяване на знанията.
В най-натоварената част на деня движението на автомобили и хора по улиците на града е изключително интензивно и тук на помощ се притече  Атанаска Пенева, която демонстрира Петминутка по безопасност на движението. По интересен и интерактивен начин бяха припомнени важни правила за  движение с велосипед и бяха коментирани снимки, изпратени от самите ученици с примери за неправилно паркиране или опасни кръстовища в квартала, в който живеят. Преподавателката по ИТ използваше приложенията Microsoft Sway и Microsoft Forms на Офис 365.
          Екипът от учители и съмишленици  на практика  доказа, че приложението на иновативни методи и подходи не е самоцелно, а заради това децата да използват и прилагат своите знания и умения в живот