E-училище

От 2015/2016 учебна година в ОУ "Проф. Иван Батаклиев " се въвежда нова електронна система. Феникс е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици. Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна интернет връзка, без ограничение във времето на ползване.  Тя включва всички важни модули, подпомагащи учебния процес в училище:

Достъпът до електронната система за обучение Феникс се осъществява от адрес
http://s36.e-phoenix.bg/ .  За да влезете в системата, въведете електронната си поща и паролата, която сте получили от класния ръководител.

Електронна система Феникс

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com