ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
Oсновно училище в град Пазарджик

История

Преди повече от 100 години през 1897 година в центъра на гр. Пазарджик отваря врати за просвещение първата девическа гимназия, която на 01. 09. 1948 година става Народно Основно Училище „ Георги Димитров” , а с решение №84 / протокол 16 от 23. 12. 1992 г. на Общински съвет – Пазарджик, е преименувано на „ Професор Иван Батаклиев”.

През повече от вековното си съществуване училището търпи няколко пренаименования и преобразования поради промените в образователната система и политика в страната. Сега училището е общинско, а сградата е обявена за паметник на културата. Тя е обновена, всички кабинети са обзаведени с нови маси и бюра, бели дъски, съвременен интериор. Оборудвани са две компютърни зали, интернет, два физкултурни салона, работилница и лекарски кабинет. Разполага с два мултимедийни проектора. Единият- подарен от Министерството на образованието и науката, а другият- от училищното настоятелство, уникално по отношение на състав и функции. В него членуват над 50% от родителите. Чрез съвместната дейност на училище- училищно настоятелство се затваря кръгът родител- учител- ученик и резултатите не закъсняват.

В момента в училището се обучават деца от І до VІІ клас. Знанията си учениците разширяват и обогатяват в часовете по СИП- български език и математика.

Училище „ Проф. Иван Батаклиев” се ползва с безспорен авторитет, резултат от последователен целенасочен труд на поколения учители и ученици. Висока е степента на реализация на учениците – в средните училища възпитаниците на „ Проф. Иван Батаклиев” постъпват традиционно с най- висок успех.

Учителският колектив съхранява традициите в обучението и възпитанието, свързани с непреходни стойности, но същевременно се прилагат и иновационни форми и методи на работа. В училището е проведен първият в Пазарджишки регион мултимедиен урок по математика за средната училищна степен. Преподавателят господин Филипов е отличен с почетна грамота " Неофит Рилски” от Министъра на образованието, номиниран е за учител на годината от Кмета на Община Пазарджик. Много от учителите на нашето училище са носители на тези награди.
През годините на своето съществуване училището е мястото, в което са се обучавали няколко поколения пазарджиклии. Днешните му възпитаници са достойни приемници на традициите, свързани с високи постижения в областта на познанието.

Постигнатите успехи са доказателство за отговорността и професионализма на преподавателския екип.

Бивши ученици на училището са видни обществени личности- лекари, учители, инженери, юристи, архитекти, политици.

От учебната 2017/2018 г. ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ е със статут на иновативно училище, като проектът се реализира в две паралелки в I клас и в две паралелки в V клас, като се прилагат нови методи на преподаване и се залага на мултидисциплинарния подход и проектно-базираното обучение. През 2018/2019 г. планът за иновативно училище ще се реализира с участието на учениците, които ще бъдат във ІІ е VІ клас. Иновативното обучение продължава и с новоприетите първокласници и петокласници.

Училище «Професор Иван Батаклиев» несъмнено респектира със своите всеотдайни учители, които с любов изграждат своите възпитаници като интелект и характер, като сърце и морал. Не е възможно да ги изброим поименно, но нека се поклоним пред неуморния труд на изключителните ръководители и педагози, които вградиха в училището своите мечти, вдъхновение и богат опит. Не можем да пренебрегнем съзидателните усилия на будните и търсещи ученици, които със завидно постоянство защитават извоюваните позиции.

Нашето училище може да се гордее с неразривната връзка между поколенията, които пазят и предават традициите, развиват и обогатяват постиженията.