ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
Oсновно училище в град Пазарджик

Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 • Лиляна Мърхова-Присадникова

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Боряна Ангушева - представител на родителите
 2. Лилия Киферова - представител на родителите
 3. Надежда Батаклиева-Ръжанкова - представител на родителите
 4. Нели Гущерова - представител на родителите
 5. Илиян Божков - представител на родителите
 6. Татяна Желева - представител на финансиращия орган

РЕЗЕРВИ:

 1. Йорданка Палешникова - представител на родителите
 2. Тоня Пеканова - представител на родителите
 3. Петя Чолакова - представител на родителите
 4. Ваня Панкева - представител на финансиращия орган