Електронна система Школо за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.

Грамоти на учители и ученици от учебната 2020/2021г.
постижения на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"

 

 

 

 

  

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
V - VII кл. - 28.02.2024 г. - 18.00 ч.
I - IV кл. - 29.02.2024 г. - 17.30 ч.

П О К А Н А
Сдружение „Училищно настоятелство „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик, свиква общо отчетно събрание на 12.03.2024 г. от 18.00 ч. в ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“, гр. Пазарджик
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Доклад за дейността на Сдружение „Училищно настоятелство „Проф. Иван Батаклиев”, гр. Пазарджик за 2023 г.
2. Финансов отчет за дейността на СУН „Проф. Иван Батаклиев”, гр. Пазарджик за 2023 г.

Безопасност в мрежата

E-училище
Школо е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.
Достъпът до електронната система за обучение Школо се осъществява от адрес https://app.shkolo.bg/.  За да влезете в системата, трябва да се регистрирате.

 

 


 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com