Електронна система Школо за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.

Грамоти на учители и ученици от учебната 2020/2021г.
постижения на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"

 

 

 

 

 


 

Дневно разписание - начален етап
Дневно разписание - прогимназиален етап
Дневен режим - ЦДО

С П И С Ъ К
на учениците в V клас за учебна 2023/ 2024 година

5а клас
5б клас
5в клас

Списък на учениците в І клас за учебната 2023/ 2024 г.
1а клас
1б клас

Безопасност в мрежата

E-училище
Школо е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.
Достъпът до електронната система за обучение Школо се осъществява от адрес https://app.shkolo.bg/.  За да влезете в системата, трябва да се регистрирате.

 

 


 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com