Електронна система Школо за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.

Грамоти на учители и ученици от учебната 2020/2021г.
постижения на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"

 

 

 

 

 

 


Организация на учебния процес
 

 

Дневно разписание
I - ІV клас – присъствено обучение
V - VІІ клас - присъствено обучение

План за работа през учебната 2021/2022 год. в условията на COVID-19 в ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ , считано от 09.11.2021 г.

Фигури от окръжности и многоъгълници
Проект по математика в VI А, Б и В клас с подкрепата на техният учител Юлия Мичева

На 28.10 в ОУ „Проф.Ив.Батаклиев“ се проведе интерактивно обучение на ученици от шести и седми клас на тема „Човешките права и тяхната защита“, проведено от Илман Хидает, Джафер Саатчъ, Весела Деянова - представители на AMNESTY INTERNATIONAL – Академия за защита на човешките права, Мария Бонова – старши учител по английски език и Жасмина Хаджийска – Педагогически съветник. По време на дискусиите и ролевите игри, учениците актуализираха познаниета си за своите  права и правата на другите, запознаха се с основни документи, гарантиращи чавешките свободи. Обучението се проведе в рамките на проект I LOVE YOU, ME NEITHER or MIGRATION, HISTORY OF THE WORLD, по Европейска програма ЕРАЗЪМ+.

С П Р А В К А
за  изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2021 г.

Дневно разписание - начален етап
Дневно разписание - прогимназиален етап

Сава Троански от 1б клас, математически гений, отличен със златен медал на международното състезание "Математика без граници"
Талантливият ни математик Сава Троански от 1.б клас ни зарадва със златен медал на осмия финал на международното математическо състезание „Математика без граници“, състояло се в гр. Несебър от 6 до 8 август 2021 г.
Благодарим от сърце за този звезден миг на трудолюбивия ни ученик, отдадения преподавател и амбициозните му родители!
Поздравления и пожелания за още по-големи успехи!

Списъци за 5 клас по паралелки:
5а клас
5б клас
5в клас
5г клас

Национална телефонна линия за безплатни консултации. Работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни
семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
...

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/

Мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията

Безопасност в мрежата

Готови ли сме за учебната година?
12 идеи за родители в ковид криза

E-училище
Школо е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.
Достъпът до електронната система за обучение Школо се осъществява от адрес https://app.shkolo.bg/.  За да влезете в системата, трябва да се регистрирате.

 

 


 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com