Електронна система Школо за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.

Грамоти на учители и ученици от учебната 2020/2021г.
постижения на ОУ "Проф. Иван Батаклиев"

 

 

 

 

 

 


Организация на учебния процес
 

 

Списък на приетите ученици в 5-ти клас
за учебна 2021 / 2022 година

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 30.06.2021г.

Списък учениците в І а клас за учебната 2021-2022 година
Списък учениците в І б клас за учебната 2021-2022 година

Клуб "Памет българска" е създаден през месец семпември 2020 година. Участнци са учениците от 6 клас с ръководител старши учител по ИЦ и ГИ Тодор Бончев. Основната цел на клуба е откриване на информация, свързана с историческото минало на България и празнуване на важни празници, сввързани с религията и семейството.

Проект по математика „Великденски яйца“
с учениците от V A, V Б и V В клас и техният преподавател: Юлия Мичева

Учениците от 5 и 6 клас, под ръководството на госпожа Каменска, представят изложба, посветена на 24-ти май.

Снимки от 24 май 2021г.


С радост споделяме Сертификата по повод участието ни в Проекта "Великден без отпадъци"

 На 28.04.2021 г. се проведе  час по Занимания по интереси .Добра практика- работа с родители .Урокът бе  с учениците от 2а,б клас на ЦДО.Темата:”Моята приказка от геометрични фигури”.
Учениците бяха много ентусиазирани от предстоящия час.Преминаха  през различни препятствия до достигане на целта.А тя бе- изработване на книжка по приказката”Дядо и ряпа”с геометрични фигури.С мъничко умение,повече търпение и голямо детско въображение се спуснахме в това приказно приключение.Родители и колеги бяха наши помощници в изработването на книжката.
Снимки

П  О  К  А  Н  А
Сдружение „Училищно настоятелство Проф. Ив. Батаклиев“ свиква общо отчетно събрание на 14.06.2021 г. от 18.00 ч. в училището
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Доклад за дейността на СУН за 2020 г. и приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.
2. Промени в състава на Съвета на настоятелите.
Материалите са качени в секция За нас → УН

Учениците от I б клас с кл. ръководител г-жа Методиева отбелязаха своя Празник на буквите.
Първокласниците показаха, че вече владеят най-голямата магия на света, а светлината, излъчваща всяка буква, се отразява в чистата детска душа.
Снимки

В последната седмица на м. април учениците от 3 а клас с класен ръководител г-жа Румяна Ангелова посетиха Регионалния Исторически Музей – гр. Пазарджик и Къщата – Музей „Константин Величков”.
В РИМ-Пазарджик учениците разгледаха изложба с лични вещи на патрона на училището Проф. Иван Батаклиев, а след това проведоха своеобразен урок по българска история на фона на изложба, посветена на 145-та годишнина от Априлското въстание – „Светини от Април 1876”.
В двора на къщата –музей „К.Величков” имаха час по рисуване в красивата градина на къщата, в която е роден видният възрожденец, писател, поет, художник и преводач Константин Величков.
Снимки

На 23.04.2021 г. на Камерна сцена на ДКТ „Константин Величков“ - Пазарджик бе проведен урок с интегрирано учебно съдържание по БЕЛ, АЕ и ИИ на тема: „До Чикаго и назад“ от Алеко Константинов  – (не)възможният интеркултурен диалог- с учениците от VII б клас и преподавателите А. Симитчиева, В. Лесова и Н. Михайлова.
През погледа на А. Константинов бе представено Чикагското изложение през 1893 г. като място, където се срещат култури от цял свят. Учениците коментираха отношението свое-чуждо, отношението на другите към нас, проблемът за превода, за общуването. Въображаемата сцена в мислите на пътеписеца как би се превела една статия от български на английски бе драматизирана от учениците. Облечени в подходящи костюми, те представиха играта на фантазията на разказвача с  търсенето на съответните думи в английския и успяха да внушат откровената ирония на пътеписеца.
Срещата на Алеко с други българи на изложението също бе представена от ученици, влезли в образите на героите. Нелюбезни, неспособни да проявяват внимание, невладеещи чужди езици, водени единствено от личните си дребни интереси – така представиха седмокласниците тези герои. Българските търговци и интелектуалци са различните лица, с които България се представя пред света.
Илюстрациите на художествения текст представиха въображаемите павилиони през погледа на учениците. Темата за илюстрациите като част от материала по ИИ пряко се съотнесе към рисунките  на учениците, представящи откъса от пътеписа „До Чикаго и назад“
Обобщавайки посланията на художествения текст, седмокласниците стигнаха до извода, че  извън границите на родината и българинът, и чужденецът се нуждаят от възможности за диалог, от културен код, който да бъде разпознаваем и достъпен от всички участници в общуването. В противен случай то е невъзможно.
Снимки

Инициатива - Великден без отпадъци
Великденските празници са повод за изживяване на приятни мигове, но и
за размисъл. Празникът дава възможност на децата да покажат, че магията
му се крие в творчеството и в това сами да създадат украса или подарък
чрез използване на рециклирани, подръчни материали и опаковки.
Учениците от начален етап, обхванати в целодневна организация на
обучение на ОУ „Професор Иван Батаклиев“, за пореден път се включиха в
разнообразни дейности по темата за важността на рециклирането.
„Великден без отпадъци“ бе естествено продължение на проведената
инициатива в нашето училище на 18 март- Световен ден на
рециклирането или как да опазим света, в който живеем.
Заедно с учителите ЦДО, С. Симонова, Г. Влахова, Ив. Павлова и Ем.
Вълчева, децата изработиха и създадоха с много радост и желание
великденска украса, пъстри картички и красиви подаръци. Използваха се
остатъци от картон, опаковъчна хартия, плат, панделки, конци, сухи
клонки, предмети от бита. Създаде се празнично настроение и изненада
от получените резултати.
Чрез дейност към познание учениците не само учат, но и осъзнават колко е
важно да са разумнаТа част от Света.
Творческа книжка

Учениците от 5ти и 6ти клас под ръководството на г–жа Каменска представят ръчно изработени Великденски предмети.
Снимки

УЧИЛИЩЕ И ЧИТАЛИЩЕ - ЗАЕДНО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово, учениците от ОУ “Проф. Иван Батаклиев“ подредиха изложба в  Народно Читалище „Христо Ботев – 1897г.“, град Пазарджик. великденските сувенири са изработени от учениците в V, VI и VII кл., под ръководството на г-жа Виолета Панкева.
Снимки

Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование на МОН за периода от 26.04.2021г. до 29.04.2021г.

22 април - Световен ден на Земята!
Ралф У. Емерсън  е казал, че смехът на Земята са цветята. Днес четвъртокласници  и седмокласници от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ усмихнаха своя ден, като засадиха цветя и три дръвчета в двора на училището. Това е техният малък принос да направят по-чиста и по-приветлива средата, в която учат и се забавляват.
Снимки

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Виктория Петева Станева от 7а клас е многостранен талант - отлична ученичка, пее прекрасно, рисува и се увлича от фотография. Първата изява на Вики на музикалната сцена е участието й във фестивал на училищно творчество "Пеем и танцуваме" по проект на клуб "Вокал", където печели първа награда. Новият проект на Виктория е кавър версия на песента " The Watchman" по оригинал на Eimear Quinn, победител на Евровизия през 1996г., която лично дава разрешение за използване на инструментала на песента.
Насладете се на красивия глас на Виктория и на нейния талант в изобразителното изкуство!
Видео клип на Виктория с песента " The Watchman"
Картините на Виктория

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

ПЛАН-ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

Справка за изпълнение на делегирания бюджет към 31. 03.2021г.

На 29.03.2021г., в условия на затворени училища и обучение от разстояние, в ОУ „Проф.Иван Батаклиев” се проведе добра практика интердисциплинарен урок по БЕЛ и АЕ съвместно с РУО – Пазарджик и РИМ – Пазарджик. Темата, която обедини работата на два пети класа – V б с класен ръководител и преподавател по БЕЛ Катя Митрева и V д с класен ръководител и преподавател по АЕ Анна Александрова, бе Фолклорен Празничен Календар  – Кукери и Хелоуин, костюми, вярвания и традиции. Гост на урока бе Мария Йорданова, етнолог в РИМ-Пазарджик, която представи пред учениците свои изследвания в областта на маскарадните игри и костюми в Пазарджишка област. Всички заедно търсихме пресечните точки на тези две вековни традиции. По време на урока бяха демонстрирани различни приложения за създаване на интерактивни игри и упражнения, които преподавателите прилагат в обучението, а също така и два специално разработени за урока сайта от ученици на г-жа Ат. Пенева. Запис на урока, които се проведе в платформата Google Meet и всички използвани материали могат да се видят на следния линк:
https://sites.google.com/batakliev.org/ritual
https://sites.google.com/view/muckers-and-halloween

На 19.03.2021 г. онлайн бе проведена Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“, инициирана от РУО – Бургас. Нейна цел е младите хора да обменят мисли по различни човешки и житейски проблеми. В нея взеха участие две седмокласнички от училището ни – Изабел Арапова от 7 г клас и Христиана Цветинова от 7 в клас.
Ученичките представиха своите разсъждения на тема върху цитат: ,,Ти ми разказваш за необикновени неща, но много по- необикновено от всичко друго са нещастията на хората. Няма по- неразгадаема тайна от страданието.“ – «Щастливия принц» -Оскар Уайлд
Есетата бяха представени с презентации, които визуализираха техните разсъждения.

 

18 Март – Световен ден на рециклирането или как да опазваме света, в който живеем. 
В нашия език думата „ природа“ има особено значение – „ при рода“ , връщане към корените и родовата принадлежност. Тя е нашето изначално семейство и колкото повече се вслушваме  в ритъма му, толкова по-пълноценно и щастливо ще живеем. Нейното опазване има ключово значение за нас и за  бъдещите поколения. В инициативата „Рециклирането има смисъл и е лесно“ се включиха всички ученици от начален етап.  Децата от първи до четвърти клас, обхванати в  целодневна организация, изработиха красиви предмети от отпадъчни материали  и кинолента, пресъздаваща моменти от ежедневието им. В  4б клас се проведе урок на тема „Защо да рециклираме?“. Чрез  игри и презентации учениците се запознаха с ползата от преработването и намаляването на отпадъците. Изработени бяха интересни постери, правила за разделно събиране на хартиени и пластмасови отпадъци с техните кодове и знаци. На учениците от прогимназиален етап беше представена онлайн презентация, която да припомни, че разделното сметосъбиране има смисъл и най-вече можем лесно да го правим.
Снимки

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“  вече има двама участници в регионалния кръг на  единадесетото издание на Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee.
До финала в училищния кръг, който се проведе на 23.02.2021г. в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“  гр. Пазарджик. достигнаха Лъчезар Петров от клас, който грабна първото място и Виолета Христоскова от  клас, която се класира на второ място. И двамата ученици имат право да участват на  регионалното състезание, което ще се проведе на 27 март, 2021 г. .
Поздравления за участниците и победителите!

 „ На разсъмване всичко е розово“, но не само за 15 минути!
Учениците от ОУ „Професор Иван Батаклиев” за поредна година  се включиха в  разнообразни дейности и инициативи, обединени под мотото „Предай нататък” с които отблелязаха   Международния  ден за борба с насилието и тормоза в училище, познат още като  Ден на розовата фланелка.
В IVб клас се проведе тематичен урок "Училище без страх",  по време на който учениците изработиха табла  по темата и подредиха изложба. Момичетата и момчетата от петите класове украсиха с  послания дърво на доброто сътрудничество. Те изработиха розови сърца, като символ на  позитивните отношения, които подариха на учителите и учениците от начален етап, като им разказаха историята на тази инициатива. В  нея се включиха както всички ученици, които са в присъствена форма на обучение, така и учениците от  6 и 7 клас, които разгледаха презентация в електронната платформа Shkolo.
Снимки

Бюджет 2021 г.

О Б Я С Н ИТ Е Л Н А      З А П И С К А
КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ – ГР. ПАЗАРДЖИК 2021 г.

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2020г.


0893513449 - Гореща телефонна линия за психологическа помощ и подкрепа от 9.00 до 16.00 ч. от понеделник до петък за периода 1 декември - 21 декември 2020 г.

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/

Мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията

Безопасност в мрежата

Готови ли сме за учебната година?
12 идеи за родители в ковид криза

E-училище
Школо е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.
Достъпът до електронната система за обучение Школо се осъществява от адрес https://app.shkolo.bg/.  За да влезете в системата, трябва да се регистрирате.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com