ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
Oсновно училище в град Пазарджик

Училищно настоятелство

Състав на Съвета на настоятелите за периода м. март 2023 г. – м. март 2027 г.:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  • Боряна Чавдарова Дунгарова

ЧЛЕНОВЕ:

  • Надежда Георгиева Попова
  • Верка Димитрова Маратилова
  • Йорданка Томова Палешникова
  • Димитър Николов Станоев
  • Нина Иванова Христоскова
  • Сашка Костадинова Дикова