ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
Oсновно училище в град Пазарджик

Преподаватели

Жасмина Димитрова Хаджийска

Педагогически съветник

Йорданка Запринова  Шопова

Психолог

 

Начален етап

Верка Димитрова  Маратилова

Главен учител

Мария Георгиева Минкова

Старши учител

Митко Запрянов Джингаров

Старши учител

Румяна Стефанова Христоскова

Старши учител

Недялка Димитрова Методиева

Старши учител

Елисавета Ангелова Ягодина

Старши учител

Ивана Павлова

Старши учител

Калина Георгиева Янева

Старши учител

Гинка Стоянова  Влахова

Старши учител

Софка Иванова Симонова

Учител ЦДО

Екатерина Бухлева

Учител ЦДО

Маргарита Коралиева Учител ЦДО

Веселина Веселинова

Учител ЦДО

 

Български език и литература

Аделина Михайлова Симитчиева

Старши учител

НиколинаТрайкова Кръстанова

Старши учител

Катя Трифонова Митрева 

Старши учител

Валери Иванов Иванов

Старши учител

 

Математика  и КМИТ

Вера Стоянова Стоилова

Старши учител

Мариана Иванова Сотирова

Старши учител

Диана Андонова Златанова

Старши учител

Атанаска Стоименова  Пенева

Ръководител направление ИКТ

 

Обществени и природни науки

Янка Лъчезарова Георгиева

Главен учител по ФА и ХООС

Галина Йорданова Маркова

Старши учител по ЧП и БЗО

Нели Кръстева Михайлова

Старши учител по ЧП

Диана Костадинова  Младенова

Старши учител по ГИ

Донка Илиева Тряскова

Старши учител по ИЦ

 

Английски език

Мария Иванова  Бонова

Старши учител

Величка Стилянова  Лесова

Старши учител

Анна Петрова Александрова

Старши учител

Йорданка Христова Димитрова

Старши учител

 

Физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, технологии и предприемачество и музика

Аспарух Георгиев  Сестримски

Старши учител по ФВС

Николай Василев Грозданов

Учител  по ФВС

Лала Ониковна  Джамалян

Старши учител по музика

Валери Иванов Иванов

Старши учител по музика

Нели Михайлова

Старши учител по ИИ

Стоянка Атанасова Каменска

Старши учител по ТП