ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
Oсновно училище в град Пазарджик

Ден трети от мобилността по НП "Иновации в действие"

Учителите от начален етап заедно със своите ученици демонстрираха дигитални приложения, с които учат, забавлявайки се.