ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
Oсновно училище в град Пазарджик

"По-зелени училища за устойчиво бъдеще"

"По-зелени училища за устойчиво бъдеще" - едно различно обучение за изменението на климата, ефектите и рисковете както от краткосрочните, така и от дългосрочните промени. Как да бъдем носители на промяната и да насърчаваме намаляването на изменението на климата, как да обучим и възпитаме нашите ученици да бъдат отговорни към околната среда са само част от вдъхновяващите идеи, с които екипът си тръгва след мобилността по Програма Еразъм+.